Blog

met deze competenties trotseer je de Omgevingswet
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

met deze competenties trotseer je de Omgevingswet

De grootste wetswijziging in 50 jaar betekent ook dat er een nieuwe generatie gemeenteprofessionals moet opstaan. Hoor jij daarbij? Deze competenties wil je bemachtigen om de Omgevingswet toe te passen waarvoor het is bedoeld: een duurzame, diverse en gezonde leefomgeving.

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

competenties voor de Omgevingswet

  • Creatief en buiten de kaders denken
  • Samenwerken (multidisciplinair binnen de gemeente, maar ook met burgers en initiatiefnemers)
  • Verbinding opzoeken
  • Draagvlak creëren
  • Flexibel en proactief handelen
  • Leervermogen
  • Bestuurlijke sensitiviteit
  • Omgaan met cultuuromslag
Het beleid wordt meer visionair en dus algemener. Alle punten en komma’s uitwerken is daarmee verleden tijd.

Denk jij momenteel mee over de structuurvisies?

(beleidsmedewerker, beleidsadviseur, projectleider, planoloog)

Jij werkt straks met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Dat betekent dat je verschillende visies gaat integreren op het gebied van leven, wonen, werken, recreëren en transporteren. Dat lukt alleen als je de samenwerking opzoekt met andere disciplines. In het ruimtelijk domein, maar ook daarbuiten. Denk aan het sociaal domein.

Ook word het beleid meer visionair en dus algemener. Alle punten en komma’s uitwerken is daarmee verleden tijd. “Je moet op een hoger niveau kunnen denken. Strategischer en creatiever,” weet Robert Pachen, overheidsexpert bij koen.

Jouw uitdaging? De visie en plannen zo opstellen dat er weinig beperkingen zijn om het leefgebied te benutten, maar deze ondertussen ook te beschermen.

Het artikel gaat hieronder verder.

Pas jij beleidsregels toe in je werk?

(medewerker ruimtelijke ordening, vergunningverlener, Wabo-handhaver)

Jij werkt straks met het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning. Momenteel toets je initiatieven aan beleidsplannen en regelementen. De werkwijze is defensief: zegt het bestemmingsplan ‘nee’, dan kan het niet of volgt er een lange juridische weg om het bestemmingsplan te veranderen. Jouw werk wordt minder recht-toe-recht-aan als je bent gewend.

Past een initiatief niet helemaal in het Omgevingsplan? Dan ga je het probleem analyseren. Waar zit het ‘m precies in? Welke oplossingen zijn er? Samen met initiatiefnemers en burgers kijk je proactief naar de mogelijkheden. Lokaal maatwerk dus. Je zal vaker zelfstandig besluiten nemen zonder strak omlijnde kaders. “Om daarin succesvol te zijn, heb je verbindingskracht en regisseurschap nodig,” legt Robert uit.

Naast competenties heb je ook nieuwe kennis nodig over onder andere klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en circulaire economie.

Werk jij met technische toetsen?

(vergunningverlener, Wabo-handhaver, bouwplantoetser)

Tegelijkertijd met de Omgevingswet gaat ook de wet private kwaliteitsborging in. De technische toets is dan niet langer de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het bedrijfsleven (aannemers, architecten, projectbegeleiders) nemen de toetsing op zich.

Wat betekent dat voor jouw rol? Jouw werkzaamheden zijn momenteel vooral normgericht. Jij weet precies aan welke regels bouwwerken moeten voldoen. Dat zal algemener worden. “Meer beleidsgericht dan normgericht. Je gaat meedenken over de overkoepelende visie en aanpak. Met competenties zoals goed kunnen oordelen en omgevingsbewustzijn kom je vooruit,” weet Robert.

Wil je liever een bouwkundige blijven? Dan kan je overwegen om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan bij kwaliteitsborgers.

Het artikel gaat hieronder verder.

welke kennis heb je nodig?

Naast competenties heb je ook nieuwe kennis nodig om de Omgevingswet toe te passen. Natuurlijk over de wet zelf. Maar ook inzicht in klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Robert: “De Omgevingswet is uiteindelijk bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren.”

Milieuproblemen zijn in Nederland een groot speerpunt tussen nu en 2050. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland over dertig jaar volledig CO2-neutraal is. Dat heeft grote gevolgen voor onder andere woningen en gebouwen (allemaal van het aardgas af) en de manier van bouwen en renoveren. Maar ook voor de inrichting van de leefomgeving en de infrastructuur.

wat doet koen om professionals op te leiden?

koen loopt voorop. En blijft voorop lopen. Daarom hebben we een uitgebreide opleiding casemanager omgevingsvergunningen en een opleiding Omgevingswet voor al onze overheidsprofessionals neergezet. We nemen onze slimmeriken mee in alle ontwikkelingen (kennis) en ontwikkelen hun skills (kunde) om de Omgevingswet integraal te benaderen. Vooral op gebied van complexe vergunningsverlening en burgerparticipatie.

Daarnaast leiden we ook onze interne medewerkers op. Tenslotte zijn zij sparringpartner van gemeenten en slimmeriken.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou en jouw gemeente?

Met welke veranderingen krijg je te maken en hoe ga je daarmee om? Daarover sparren we graag met jou. Bel of mail Robert Pachen voor een vrijblijvend gesprek via 06-83 25 36 05 / r.pachen@koen.com.

Op zoek naar een nieuwe baan met zekerheid én afwisseling? Check de ruimtelijk domein vacatures.

meer ontdekken