Blog
de Omgevingswet brengt het sociaal en ruimtelijk domein om zeep
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

de Omgevingswet brengt het sociaal en ruimtelijk domein om zeep

De Omgevingswet is uitgesteld, maar je kunt niet achteroverleunen als gemeente. Wist je dat je ook je hele structuur onder de loep moet nemen? Het sociaal domein en ruimtelijk domein raken namelijk met elkaar verweven. koen legt uit welke uitdagingen jou te wachten staan.

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

Sociaal en ruimtelijk raken verweven

De Omgevingswet maakt een einde aan silomatige bestemmingsplannen. In plaats daarvan komt er één integrale visie op de omgeving. De gemeente wordt de regisseur daarvan. Geen punten en komma’s meer, maar een plan coördineren om de leefomgeving prettiger, duurzamer en diverser te maken.

Veel gemeenten realiseren zich nog onvoldoende wat de impact is. De grootste? “Allerlei losse beleidsstukken zoals ruimtelijke ordening, sociale ondersteuning, gezondheid, onderwijs, milieu en moeten terugkomen in één integraal omgevingsplan,” weet Robert Pachen, overheidsexpert bij koen.

Het artikel gaat hieronder verder.

Deze uitdagingen staan je te wachten

  • Hoe integreer je alle verschillende beleidsstukken?
  • Hoe wil je je profileren als gemeente?
  • Hoe geef je vorm aan burgerparticipatie? En hoe stimuleer en faciliteer je dat burgers meer verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe organiseer je de gemeentestructuur? Hoe moet je je indelen? Denk aan één afdeling Omgeving in plaats van het ruimtelijk en sociaal domein als losse eilanden.
  • Welke rollen heb je straks nodig?
  • Welke profielen, kennis en vaardigheden heb je straks nodig?
  • Wie gaan die functies vervullen?
  • Hoe leid je je mensen op en zorg je dat je de juiste kennis en kunde in huis hebt?

Met deze vraagstukken zijn de meeste gemeenten al mondjesmaat bezig. Maar dit vraagt tijd, organisatie, uitwerking, afstemming en vooral veel denkkracht.

"Je hebt straks vooral beleidsmakers en regisseurs nodig. Mensen die visies opstellen en burgerparticipatie stimuleren."

Veranderende rollen in de gemeente

Er wordt veel meer mogelijk in de leefomgeving. De gemeente krijgt een coördinerende rol. Zij moeten anders gaan denken: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, mits’.

“Dat betekent geen initiatieven afschieten omdat het afwijkt van het bestemmingsplan, maar samen met de initiatiefnemer kijken wat hij of zij kan doen om het project te laten bijdragen aan de leefomgeving,” vertelt Robert.

Ander type ambtenaar

Vergunningverleners, medewerkers ruimtelijke ordening, technische toetsers… je hebt ze straks niet meer nodig. “Wat je wel nodig hebt, zijn beleidsmakers en regisseurs. Mensen die visies opstellen en burgerparticipatie stimuleren,” meent Robert.

Hoe vraag je de mening van burgers uit? Hoe organiseer je dat de invloed van de bewoners groter wordt? Dat vraagstuk gaat verder dan een inloopavond organiseren met een PowerPoint.

Ook zullen beleidsmedewerkers zich niet meer splitsen in ruimtelijk en sociaal. De beleidsmedewerker omgeving moet van beide kennis hebben. “Dat wordt een ander type ambtenaar. Met nieuwe kennis en vaardigheden.”

Het artikel gaat hieronder verder.

Te weinig capaciteit, wat nu?

Enkele professionals van koen zijn al bezig om de Omgevingswet binnen de gemeente te realiseren als projectleider. De slimmeriken van koen weten waarover ze het hebben. koen leidt hen nu al op in alle aspecten van de Omgevingswet en vergunningverlening met een opleiding casemanager omgevingsvergunningen en een opleiding Omgevingswet. Zo leren zij de kennis en kunde om complexe zaken te behandelen.

Ook leveren wij beleidsmedewerkers, medewerkers ruimtelijke ordening en vergunningverleners om de ‘winkel’ open te houden. De juiste professionals voor jouw opdracht. Zo kun jij je vaste medewerkers vrij maken om aan de Omgevingswet te werken.

Wat betekent de Omgevingswet voor jouw gemeente?

Welke veranderingen, skills en mensen heb je nodig om de Omgevingswet te trotseren? Daarover sparren we graag met jou. Bel of mail Robert Pachen voor een vrijblijvend gesprek via 06-83 25 36 05 / r.pachen@koen.com.