werken in duurzaamheid en milieu

werken in duurzaamheid en milieu

Werken in duurzaamheid en milieu? Dan draag je bij aan een leefbare wereld. Voor nu en later. In dit vakgebied ben je bezig met innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Dat treft, want jij houdt van een uitdaging.

Bij koen weten we dat je altijd op zoek bent naar nieuwe ervaringen. Daarom helpen we jou te blijven groeien. Ontdek hoe werken in duurzaamheid en milieu eruit ziet.

vind je vacature veelgestelde vragen

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • vakgebieden
 • duurzaamheid en milieu
 • dit doet koen voor jou

  Jij zorgt voor een leefbare wereld, wij zorgen voor jou. Bij koen staat jouw ontwikkeling voorop. Je komt bij ons in dienst en doet opdrachten bij verschillende gemeenten. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij je kennis en ambities. Zo kom jij echt tot je recht.

  Bovendien krijg je opleidingen en trainingen om te blijven ontwikkelen. Met de andere specialisten van koen wissel je regelmatig ervaringen uit. Wil je in een groeiversneller komen, dan is koen de juiste werkgever voor jou.

  jouw voordelen

  vacatures duurzaamheid en milieu

  Zoek niet langer naar vacatures in duurzaamheid en milieu. Jouw nieuwe uitdaging vind je bij koen. Je kan bijvoorbeeld bij ons aan de slag als adviseur duurzaamheid, beleidsmedewerker of toezichthouder.

  Je werkt bij ons voor verschillende gemeenten. Gewoon met de zekerheid van een vaste werkgever die voor jou voorop loopt. Dat is koen.

  vind je vacature

  duurzaamheid en milieu vacatures

  "koen is op natuurlijke wijze betrokken bij mijn loopbaanontwikkeling en brengt mij als persoon verder."
  Jeroen Hoevenaars, casemanager Wabo

  dit krijg je bij koen

  • Uitdagende opdrachten bij verschillende gemeenten.
  • Een vaste werkgever die alles voor jou regelt, waaronder een goed salaris.
  • Veel opleidingsmogelijkheden zoals cursussen en trainingen.
  • Een groot netwerk en contacten met andere vakprofessionals zoals jij.
  • Een persoonlijke band met een vaste contactpersoon.

  verken de mogelijkheden met een specialist van koen

  veelgestelde vragen over werken in duurzaamheid en milieu

  welke functies zijn er in duurzaamheid en milieu?

  Wil je werken in duurzaamheid en milieu, dan kan je kiezen uit verschillende functies:

  • Adviseur duurzaamheid: zet projecten op, voert beleidsplannen uit, geeft advies en helpt subsidieaanvragen te beoordelen.
  • Beleidsmedewerker: ontwikkelt en implementeert het beleid.
  • Milieukundige: adviseert de gemeente, toetst plannen aan de wet- en regelgeving, en zorgt voor milieuonderzoek en rapportages.
  • Toezichthouder: ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en voert controles uit.
  • Energieadviseur: adviseert de gemeente, bedrijven en inwoners over energiebesparing en duurzame energiebronnen.
  • Projectleider: leidt projecten en is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en monitoring.
  welke competenties heb je nodig in duurzaamheid en milieu?
  • Analyseren: de effecten van het beleid en projecten beoordelen, complexe data en informatie interpreteren, en een oordeel vormen.
  • Communiceren: helder en duidelijk communiceren met verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld inwoners, bedrijven, het bestuur en vakspecialisten.
  • Samenwerken: bij duurzaamheid en milieu zijn vaak verschillende partijen en disciplines betrokken. Belangrijk dus om goed te kunnen samenwerken met interne en externe partners.
  • Projectmatig werken: goed kunnen plannen, het overzicht bewaren en de voortgang monitoren.
  • Innoveren: duurzaamheid en milieu gaat vaak om complexe problemen. Dat vraagt om creatieve en innovatieve benaderingen.
  • Resultaatgerichtheid: doelen opstellen en hier met een plan naartoe werken.
  • Proactieve houding: kansen signaleren en hier acties op ondernemen.
  wat verdien je in duurzaamheid en milieu voor salaris?

  Je salaris in duurzaamheid en milieu is afhankelijk van je functie, soort werkgever, opleiding en werkervaring. Werk je bij de gemeente als bijvoorbeeld adviseur of beleidsmedewerker? Dan kan je rekenen op deze gemiddelde salarissen:

  • Met 0 tot 5 jaar werkervaring verdien je tussen de € 2.500,- en € 3.500,- bruto per maand.
  • Met 5 tot 10 jaar werkervaring verdien je tussen de € 3.500,- en € 4.500,- bruto per maand.
  • Met 10+ jaar werkervaring verdien je tussen de € 4.500,- en € 5.500,- bruto per maand.

  Hou naast je salaris ook rekening met je secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe zit het met bijvoorbeeld je pensioenregeling, vakantiedagen, opleidingsmogelijkheden en leaseauto? Dat zijn zaken waar je ook mee verdient.

  welke opleiding voor werken in duurzaamheid en milieu?

  Er zijn verschillende opleidingen die je voorbereiden op een baan in duurzaamheid en milieu.

  Wo-opleidingen: milieukunde, environmental sciences of sustainable business and innovation.

  Hbo-opleidingen: milieukunde, duurzame energie en climate & management.

  Mbo-opleidingen: milieubeheer en duurzaamheidsadviseur

  Mogelijke banen

  Met deze opleidingen kan je aan de slag in verschillende functies. Bijvoorbeeld als adviseur duurzaamheid, beleidsmedewerker, projectleider, toezichthouder en inspecteur.

  Veel werkgevers vragen een bacheloropleiding voor adviseur, beleidsmedewerker en projectleider. Niet de gevraagde opleiding? Met werkervaring en aanvullende cursussen kan je ook doorgroeien.

  bij welke soort organisaties kan je werken in duurzaamheid en milieu?
  • Gemeenten
  • Omgevingsdiensten
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Rijksoverheid
  • Adviesbureaus
  • Milieuorganisaties
  • Onderzoeksbureaus
  • Energiebedrijven
  • Bouwbedrijven
  • Detacheringsbureaus
  kan je als zzp’er werken in duurzaamheid en milieu?

  Je kan als zzp’er werken in dit vakgebied. Bijvoorbeeld om projecten te leiden, het beleid op te stellen of advies te geven. Je kan als zzp’er samenwerken met gemeenten en bedrijven.

  Hou er wel rekening mee dat opdrachtgevers bepaalde eisen kunnen stellen. Bijvoorbeeld kennis over de wet- en regelgeving of bepaalde opleidingen.

  afwisseling én zekerheid

  Daarnaast kan het lastig zijn om ertussen te komen, vooral als opdrachtgevers vaste aanbestedingsprocedures hebben zoals gemeenten. Je bent als zzp’er zelf verantwoordelijk voor je opdrachten en hebt anders geen inkomen.

  Daarom kan je ook overwegen om bij een detacheringsbureau zoals koen te werken. Je hebt dan wel de afwisseling van verschillende opdrachtgevers, maar het bureau vindt de opdrachten voor jou. Passend bij je kwaliteiten en ambities. Ook investeert het bureau in je ontwikkeling met bijvoorbeeld opleidingen en cursussen.

  wat is de rol van de gemeente in duurzaamheid en milieu?

  Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid en milieu. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving binnen de gemeentegrenzen. Welke maatregelen ze inzetten, besluiten gemeenten zelf. Dit is vaak ook afhankelijk van de lokale omstandigheden en behoeften van de inwoners.

  Binnen de gemeente werken verschillende professionals aan duurzaamheid en milieu. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld het beleid en begeleiden projecten. Denk aan adviseurs en beleidsmedewerkers. De gemeente werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

  Wetten over duurzaamheid en milieu

  De gemeente moet rekening houden met landelijke wetten zoals:

  • Wet milieubeheer: deze wet beschrijft de algemene milieuregels in Nederland. Ook staan hierin de taken en verantwoordelijkheden van overheden en bedrijven.
  • Omgevingswet (per 1 januari 2024): deze wet bundelt verschillende wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur.
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): regelt de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van onder andere milieukwesties.
  • Activiteitenbesluit: beschrijft regels voor bedrijven om milieuschade te voorkomen en beperken.
  • Klimaatwet: bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatdoelen te behalen.
  wat zijn de taken van de gemeente?
  • Het beleid en plannen ontwikkelen en uitvoeren voor duurzaamheid en milieu in de gemeente.
  • Controleren op het naleven van wet- en regelgeving en sancties opleggen bij overtredingen.
  • Aanvragen behandelen voor omgevingsvergunningen die gevolgen hebben voor het milieu.
  • Inwoners en bedrijven bewust maken, voorlichten en advies geven.
  • Projecten opzetten en uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame woningbouw, elektrische laadpunten, fietsvoorzieningen, zonne- en windenergie, groene daken en afvalrecycling.
  • Initiatieven van burgers en bedrijven begeleiden.
  • Subsidies of leningen verlenen voor duurzame initiatieven.
  • Samenwerken met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Het doel is om kennis te delen, innovatie te stimuleren en gezamenlijk projecten uit te voeren.
  • Prestaties monitoren en hierover rapporteren.
  welke maatregelen kan de gemeente nemen voor duurzaamheid?

  Welke maatregelen kan de gemeente nemen? Denk aan:

  • Eisen stellen aan duurzaam (ver)bouwen.
  • Duurzame energiebronnen stimuleren zoals zonnepanelen, windenergie en geothermie.
  • Afval verminderen en recyclen.
  • Duurzaam vervoer bevorderen, bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te verbeteren, fietspaden aan te leggen en elektrische laadpalen te plaatsen.
  • Inwoners en bedrijven informeren en adviseren over duurzame mogelijkheden.
  • Voorbereidingen treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zoals kades verstevigen, gebouwen aanpassen, groene daken aanleggen en regenwaterafvoer reguleren.
  wat is duurzaamheid en milieu?

  Duurzaamheid en milieu richt op het creëren van een gezonde en leefbare omgeving. Voor nu en later. De mensheid heeft impact op de natuurlijke hulpbronnen, het klimaat en het milieu. Het is essentieel om de gevolgen van onze acties te beperken en de aarde te beschermen.

  Bij duurzaamheid en milieu kan je denken aan:

  • De lucht- en waterkwaliteit verbeteren
  • De natuur en biodiversiteit beschermen
  • Het afval terugdringen
  • De CO2-uitstoot verminderen
  • Duurzame energiebronnen bevorderen

  Het doel van duurzaamheid en milieu? Ervoor zorgen dat de wereld leefbaar blijft. Voor de huidige generaties, maar ook voor toekomstige. Hierin worden economische, sociale en milieubelangen afgewogen.

  Welke onderwerpen vallen onder duurzaamheid en milieu?

  Duurzaamheid en milieu omvat een breed scala aan onderwerpen. Deze zijn er allemaal op gericht om het milieu te ontlasten en duurzaamheid te bevorderen. Denk aan:

  • Circulaire economie
  • Klimaatadaptatie
  • Vervoer en mobiliteit verduurzamen
  • Energiebesparing
  • Biodiversiteit
  • Natuur behouden en restaureren
  • Luchtkwaliteit
  • Waterkwaliteit
  • Afvalvermindering
  • Gebouwen verduurzamen
  • Landbouw en voedselproductie verduurzamen
  • Industrie en productie verduurzamen

  Deze onderwerpen hangen vaak met elkaar samen. Het is dan ook belangrijk om integraal naar oplossingen te kijken.

  waarom is duurzaamheid belangrijk?

  Duurzaamheid is belangrijk om een leefbare wereld te creëren. Voor huidige generaties, maar ook voor toekomstige. Klimaatverandering en vervuiling is in volle gang. Ook raken grondstoffen langzaam maar zeker op.

  Duurzaamheid streeft ernaar de impact van de mens te verminderen.

  Er zijn verschillende redenen waarom duurzaamheid belangrijk is:

  Het milieu beschermen:

  Zorgvuldig met het milieu omgaan is cruciaal voor het voortbestaan en het welzijn van mensen, dieren en organismen. De aarde warmt op en de ecosystemen worden aangetast. Dit vormt een bedreiging voor voedsel, water, schone lucht en grondstoffen. Deze problemen kunnen toekomstige generaties ernstig benadelen en het evenwicht van onze planeet verstoren.

  Natuurlijke hulpbronnen behouden:

  We moeten zuinig omgaan met water, lucht, bodem, mineralen en fossiele stoffen. We hebben deze hulpbronnen nodig om te overleven en onze behoeften te vervullen.

  Klimaatverandering

  Door klimaatverandering ontstaan problemen zoals stijgende zeespiegels, extreme weersomstandigheden en minder biodiversiteit. Duurzaamheid speelt een grote rol bij het aanpakken van klimaatverandering.

  Gezondheid

  Duurzaamheid vermindert de blootstelling aan vervuiling en giftige stoffen.

  Sociale rechtvaardigheid:

  Duurzaamheid gaat verder dan milieu en klimaat. Het gaat om het creëren van een leefbare wereld. Dit houdt in dat er gelijke toegang tot hulpbronnen moet zijn en gezonde leefomgevingen voor iedereen.

  Economische voordelen

  Duurzaamheid bevordert economische stabiliteit. Het helpt om efficiënt om te gaan met hulpbronnen, afval te verminderen en innovatie te stimuleren. Minder kosten, maar meer groene banen.

  werken in duurzaamheid en milieu? kom eens vrijblijvend koffiedrinken om kennis te maken en de mogelijkheden te verkennen

  meer ontdekken