werken in ruimtelijke ordening

werken in ruimtelijke ordening en verkeer

Werken in de ruimtelijke ordening betekent dat je bijdraagt aan de fysieke leefomgeving. Met jouw kennis en kunde zorg je dat de ruimte goed wordt ingericht. Je hebt dus direct impact op de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving. Voor nu én later.

Jij bent de specialist die wil blijven groeien. Wij zijn koen en helpen je steeds nieuwe ervaringen op te doen. Ontdek alles over werken in ruimtelijke ordening en verkeer.

vind je vacature veelgestelde vragen

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • vakgebieden
 • ruimtelijke ordening en verkeer
 • dit doet koen voor jou

  Jij zorgt voor de fysieke leefomgeving, wij zorgen voor jou. Bij koen staat jouw ontwikkeling voorop. Je komt bij ons in dienst en doet opdrachten bij verschillende gemeenten. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij je kennis en ambities. Zo kom jij echt tot je recht.

  Bovendien krijg je opleidingen en trainingen om te blijven ontwikkelen. Met de andere specialisten van koen wissel je regelmatig ervaringen uit. Wil je in een groeiversneller komen, dan is koen de juiste werkgever voor jou.

  jouw voordelen

  vacatures ruimtelijke ordening en verkeer

  Zoek niet langer naar vacatures in ruimtelijke ordening en verkeer. Jouw nieuwe uitdaging vind je bij koen. Je kan bijvoorbeeld bij ons aan de slag als adviseur ruimtelijke ordening, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening of verkeerskundige.

  Je werkt bij ons voor verschillende gemeenten. Gewoon met de zekerheid van een vaste werkgever die voor jou voorop loopt. Dat is koen.

  vind je vacature

  ruimtelijke ordening vacatures

  "Vanaf het eerste contact werd mij duidelijk dat koen veel aandacht besteedt aan ontwikkeling. Ik voel me hier thuis en ben erg gegroeid."
  Loek Freulich, medewerker ruimtelijke ordening

  dit krijg je bij koen

  • Uitdagende opdrachten bij verschillende gemeenten.
  • Een vaste werkgever die alles voor jou regelt, waaronder een goed salaris.
  • Veel opleidingsmogelijkheden zoals cursussen en trainingen.
  • Een groot netwerk en contacten met andere vakprofessionals zoals jij.
  • Een persoonlijke band met een vaste contactpersoon

  verken de mogelijkheden met een specialist van koen

  veelgestelde vragen over werken in ruimtelijke ordening en verkeer

  welke functies zijn er in ruimtelijke ordening en verkeer?

  Wil je werken in ruimtelijke ordening en verkeer, dan kan je kiezen uit verschillende functies:

  • Adviseur ruimtelijke ordening (RO): geeft advies en begeleidt ruimtelijke plannen en procedures.
  • Beleidsadviseur ruimtelijke ordening: stelt het beleid op en vertaalt dit naar plannen.
  • Adviseur duurzaamheid: adviseert over duurzame oplossingen.
  • Planoloog: bestudeert de fysieke leefomgeving en adviseert over de inrichting.
  • Stedenbouwkundige: ontwerpt de bebouwde omgeving en adviseert over de ontwikkeling.
  • Verkeerskundige: adviseert over verkeersstromen en verkeersveiligheid.
  • Jurist: beoordeelt de juridische haalbaarheid van plannen, behandelt bezwaarschriften, stelt overeenkomsten op en controleert juridische documenten.
  • Vergunningverlener / casemanager: behandelt vergunningsaanvragen en begeleidt de initiatiefnemer.
  • Handhaver: controleert de naleving van wet- en regelgeving en treedt op bij overtredingen.
  • Toezichthouder: houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en signaleert overtredingen.
  welke competenties heb je nodig in ruimtelijke ordening?
  • Analyseren: informatie inwinnen, informatie beoordelen en een oordeel vormen.
  • Communiceren: je helder en duidelijk uitdrukken bij verschillende doelgroepen zoals initiatiefnemers, inwoners en vakspecialisten.
  • Ruimtelijk inzicht: situaties en verhoudingen begrijpen en in kaart brengen.
  • Juridische kennis: inzicht in de wet- en regelgeving rondom ruimtelijke ordening en verkeer.
  • Plannen en organiseren: het overzicht bewaren en gestructureerd werken.
  • Creativiteit: oplossingen vinden voor ruimtelijke vraagstukken.
  • Bestuurlijke sensitiviteit: inzicht in de verschillende belangen en deze afwegen in de besluitvorming.
  • Zorgvuldig werken: fouten zo veel mogelijk voorkomen en een hoge kwaliteit nastreven.
  wat verdien je in ruimtelijke ordening voor salaris?

  Je salaris in ruimtelijke ordening en verkeer hangt af van je functie, opleiding en ervaring. Heb je een hbo-opleiding afgerond in de richting van ruimtelijke ordening, planologie, verkeerskunde of vergelijkbaar? Dan kan je rekenen op deze gemiddelde salarissen:

  • Met 0 tot 5 jaar ervaring verdien je tussen de € 2.500 en € 3.500,- bruto per maand.
  • Met 5 tot 10 jaar ervaring verdien je tussen de € 3.500,- en € 4.500,- bruto per maand.
  • Met 10+ jaar ervaring verdien je tussen de € 4.500,- en € 5.000,- bruto per maand.

  Naast je salaris verdien je ook met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan de pensioenregeling, een leaseauto, vakantiedagen en opleidingsmogelijkheden op kosten van je werkgever.

  welke opleiding voor werken in ruimtelijke ordening?

  Je kan verschillende opleidingen kiezen om in ruimtelijke ordening en verkeer aan de slag te gaan. Voor veel functies in dit vakgebied is de hbo-opleiding ruimtelijke ordening en planologie een logische keuze. Ook kan je kiezen voor ruimtelijke ontwikkeling of verkeerskunde.

  Relevante wo-opleidingen zijn urban studies en geografie, planologie en milieu. Wil je meer de technische kant op, dan zijn bouwkunde, built environment of civiele techniek goede opties.

  wie is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening?

  De overheid is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en verkeer. Dat wil zeggen de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De Rijksoverheid bepaalt de landelijke wet- en regelgeving en het landelijke beleid. Daarbinnen zijn provincies verantwoordelijk voor de regionale ruimtelijke ordening. Gemeenten buigen zich over het lokale beleid. Waterschappen richten zich specifiek op water- en bodem vraagstukken voor een regio.

  Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente ontwikkelt het lokale beleid en voert deze ook uit. Zij doet dit binnen de kaders van de wet- en regelgeving en het landelijke beleid. De belangrijkste landelijke wet is de Omgevingswet die verschillende regels omvat voor ruimte, wonen, milieu, natuur en infrastructuur. De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024.

  Taken van de gemeente

  • Lokaal beleid ontwikkelen.
  • Ruimtelijke plannen opstellen.
  • Wet- en regelgeving handhaven.
  • Vergunningen verlenen voor bouw, sloop en gebruik.
  • Inwoners en bedrijven adviseren over ruimtelijke initiatieven.
  • Beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
  • Participatie begeleiden van inwoners, bedrijven en initiatiefnemers.
  • Duurzaamheid stimuleren en faciliteren.
  wat doet de afdeling ruimte bij een gemeente?

  De afdeling ruimte is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau. Ofwel het ruimtelijk beleid opstellen, uitvoeren en handhaven. De benaming van deze afdeling verschilt per gemeente. Andere benamingen zijn bijvoorbeeld de afdeling ruimtelijke ordening, omgevingsbeleid, ruimte en mobiliteit of fysieke leefomgeving.

  Taken afdeling ruimte

  • Het ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren.
  • Plannen en visies opstellen.
  • Vergunningen verlenen voor bouw, sloop en gebruik.
  • Burgers en bedrijven adviseren over ruimtelijke vraagstukken.
  • Wetten en regels handhaven.
  • Participatie van inwoners en belanghebbenden bevorderen.
  • Samenwerken met provincies, waterschappen, projectontwikkelaars en andere partijen.

  Functies afdeling ruimte

  Verschillende specialisten houden zich binnen de afdeling ruimte bezig met het plannen en inrichten van de fysieke leefomgeving. Denk aan beleidsadviseurs, medewerkers ruimtelijke ordening (RO), verkeerskundigen, planologen, stedenbouwkundigen en adviseurs duurzaamheid.

  Deze specialisten buigen zich niet alleen over de gebouwde omgeving, maar ook over de natuurlijke omgeving. De gebouwde omgeving bestaat uit steden, dorpen, bedrijventerreinen, industrie en infrastructuur. Landelijk gebied omvat natuur, recreatiegebieden en landbouw.

  Bij welke organisaties kan je werken in de ruimtelijke ordening?

  De overheid is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en verkeer. Landelijke en lokale overheden werken daarvoor samen met verschillende instellingen en bedrijven. Dit soort organisaties zijn actief in ruimtelijke ordening en verkeer:

  • Rijksoverheid
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Aannemers
  • Ingenieursbureaus
  • Adviesbureaus
  • Architectenbureaus
  • Infrastructuurbedrijven
  • Milieuorganisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Belangenorganisaties
  • Detacheringsbureaus
  wat is ruimtelijke ordening?

  Ruimtelijke ordening is het vakgebied dat zich bezighoudt met de fysieke leefomgeving. De leefomgeving bestaat onder andere uit steden, dorpen, industrie, wegen, lucht, water, bodem en natuur. Nederland is een klein en dichtbevolkt land. Ruimte is schaars. Zodoende is het belangrijk de ruimte te plannen, ontwerpen, reguleren en beheren.

  Waarom ruimtelijke ordening?

  Het doel van ruimtelijke ordening is zorgen voor een goede leefomgeving. Nu en later. De uitdaging zit vaak in de economische belangen tegenover de milieubelangen. Bijvoorbeeld genoeg huizen en wegen bouwen, maar ook de natuur en luchtkwaliteit beschermen.

  Door zorgvuldige afwegingen te maken, kan de leefomgeving voldoen aan de behoeften van mens en maatschappij. Tegelijkertijd blijft de leefomgeving zo duurzaam voor toekomstige generaties.

  wat is verkeerskunde?

  Verkeerskunde is het vakgebied dat over wegen, kruispunten, fietspaden en parkeervoorzieningen gaat. Het doel is om verkeer zo efficiënt, duurzaam en veilig mogelijk te maken.

  Dit vakgebied heeft raakvlakken met ruimtelijke ordening, planologie en stedenbouwkunde. Specialisten van deze vakgebieden werken dan ook vaak met elkaar samen.

  Taken verkeerskundigen

  • Wegennetwerken en kruispunten ontwerpen
  • Verkeersstromen en capaciteit bepalen
  • Verkeersveiligheid verbeteren
  • Verstoppingen verminderen
  • Duurzame vervoerwijzen (fietsen, ov, lopen) bevorderen
  wat is planologie?

  Planologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de manier waarop de fysieke leefomgeving wordt ingericht en gebruikt. Van steden, bedrijventerreinen en industrie tot natuur- en recreatiegebieden. Het doel is om een duurzame, leefbare en functionele omgeving te creëren. Voor nu en later.

  Binnen de planologie komen verschillende specialisaties samen zoals stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, sociologie, economie, milieu en recht.

  Planologie is de verantwoordelijkheid van de overheid. De Rijksoverheid stelt de wet- en regelgeving en het beleid vast. Provincies zijn verantwoordelijk voor planologie op regionaal niveau en gemeenten op lokaal niveau.

  Taken planologen

  • Leefomgevingen analyseren
  • Ruimtelijke plannen opstellen
  • Beleid maken
  • Adviseren bij ruimtelijke vraagstukken
  • Ruimtelijke projecten begeleiden
  wat is het verschil tussen ruimtelijke ordening en planologie?

  Hoewel er veel overlap is, zijn er wel verschillen tussen ruimtelijke ordening en planologie. Beide vakgebieden gaan over de vraag hoe de leefomgeving zo goed mogelijk benut en beschermd kan worden. Ruimtelijke ordening richt zich meer op de praktische uitvoering en planologie op de wetenschap erachter.

  Ruimtelijke ordening gaat over de ruimte plannen en reguleren. Denk aan plannen vaststellen, de openbare ruimte beheren, vergunningen verlenen en de infrastructuur ontwerpen.

  Planologie gaat over onderzoeken. Hoe wordt de ruimte gebruikt en wat zijn de behoeften? Hier komen zowel fysieke als sociaaleconomische zaken bij kijken.

  Ruimtelijke ordening en planologie werken nauw met elkaar samen. Ook andere disciplines zoals verkeerkunde, stedenbouwkunde en milieu en duurzaamheid zijn betrokken bij vraagstukken over de fysieke leefomgeving.

  wat is het verschil tussen ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling?

  De termen ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling worden weleens door elkaar gebruikt, maar betekenen niet hetzelfde. Ruimtelijke ordening gaat over het inrichten en reguleren van de fysieke leefomgeving. Welke functie heeft een gebied? Wat mag wel en niet? Ruimtelijke ordening maakt het beleid, de plannen en de regels.

  Binnen deze kaders gaat ruimtelijke ontwikkeling over het creëren van nieuwe gebieden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, winkelcentra en recreatiegebieden. Ruimtelijke ontwikkeling gaat dus over het uitvoeren en realiseren van concrete projecten.

  werken in ruimtelijke ordening en verkeer? kom eens vrijblijvend koffiedrinken om kennis te maken en de mogelijkheden te verkennen

  meer ontdekken