koen is lid van de vereniging van detacheerders nederland.

In 2018 besloot een aantal detacheringsorganisaties een branchevereniging op te zetten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dit vanuit de gedachte dat detacheerders samen sterker staan dan alleen. Maar ook om gesprekspartner te zijn in de dialoog over de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld over het uitgangspunt dat detacheren een groter aandeel in de moderne, veranderde arbeidsmarkt zou moeten hebben.

leden van de VvDN.

Leden van de vereniging zijn organisaties of zelfstandige labels die als kernactiviteit detacheren. koen is ook lid van de VvDN. Wij werken dan ook conform (inter)nationale wet- en regelgeving en hanteren statuten, kwaliteitscriteria en gedragsregels. Dit betekent dat wij voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (non-negotiables). De non-negotiables voldoen aan de eisen binnen de Alliantie van werk. Alleen detacheerders die SNA-gecertificeerd of soortgelijk zijn (of dit binnen een jaar worden), kunnen lid worden van de VvDN.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Denk aan uitzendbureaus, detacheerders, payrollbedrijven, maar ook aan (onder)aannemers van werk. De Stichting Normering Arbeid verleent het keurmerk. Het is ontwikkeld om de risico’s te beperken van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid.

Doelstellingen van de VvDn zijn.

icon-plus
Aantonen van de maatschappelijke relevantie van detacheren

icon-plus
Bijdragen van verbetering van het imago van detacheren

icon-plus
Relevante feiten en cijfers inzichtelijk maken

icon-plus
Organiseren van lobby voor detacheerders

icon-plus
Groeien naar een code voor goed werkgeverschap binnen detachering

icon-plus
Erkenning van detachering met als mogelijk eindresultaat een eigen juridische status

icon-plus
Ontwikkelen van een kennisplatform inzake detacheren

icon-plus
Stimuleren van arbeidsmarktinnovatie binnen de branche

certificeringen en kwaliteitseisen.

koen voldoet aan de kwaliteitseisen en is in het bezit van de volgende certificaten: