koen is lid van de Vereniging van Detacheerders Nederland

In 2018 besloot een aantal detacheringsorganisaties een branchevereniging op te zetten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dit vanuit de gedachte dat detacheerders samen sterker staan dan alleen. Maar ook om gesprekspartner te zijn in de dialoog over de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld over het uitgangspunt dat detacheren een groter aandeel in de moderne, veranderde arbeidsmarkt zou moeten hebben.

leden van de VvDN

Leden van de vereniging zijn organisaties of zelfstandige labels die als kernactiviteit detacheren hebben. koen is ook lid van de VvDN. Wij werken dan ook conform (inter)nationale wet- en regelgeving en hanteren statuten, kwaliteitscriteria en gedragsregels. Dit betekent dat wij voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (non-negotiables). De non-negotiables voldoen aan de eisen binnen de Alliantie van werk. Alleen detacheerders die SNA-gecertificeerd of soortgelijk zijn (of dit binnen een jaar worden), kunnen lid worden van de VvDN.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Denk aan uitzendbureaus, detacheerders, payrollbedrijven, maar ook aan (onder)aannemers van werk. De Stichting Normering Arbeid verleent het keurmerk. Het is ontwikkeld om de risico’s te beperken van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid.

doelstellingen van de VvDN

aantonen van de maatschappelijke relevantie van detacheren

 

bijdragen van verbetering van het imago van detacheren

 

relevante feiten en cijfers inzichtelijk maken

 

organiseren van lobby voor detacheerders

 

groeien naar een code voor goed werkgeverschap binnen detachering

 

erkenning van detachering met als mogelijk eindresultaat een eigen juridische status

 

ontwikkelen van een kennisplatform inzake detacheren

 

stimuleren van arbeidsmarktinnovatie binnen de branche

 

certificeringen en kwaliteitseisen

koen voldoet aan de kwaliteitseisen en is in het bezit van een aantal certificeringen: het SNA-keurmerk, ISO-certificaat en VCU-certificaat.

documenten en certificeringen