werken in de jeugdzorg

werken in de jeugdzorg

Werken in de jeugdzorg betekent echt het verschil maken. Je ondersteunt bij moeilijke situaties en verdiept je in de behoeften van jeugdigen en opvoeders. Zo heb je rechtstreeks impact op hun leven en help je hen vooruit. Over voldoening gesproken!

Maar wie zorgt er voor jou? Want je wilt zelf ook blijven groeien. Wij zijn koen en helpen je daarbij. Hier lees je alles over werken in de jeugdzorg.

vind je vacature veelgestelde vragen

dit doet koen voor jou

Jij zorgt voor anderen, wij zorgen voor jou. Bij koen staat jouw ontwikkeling voorop. Je komt bij ons in dienst en doet opdrachten bij verschillende gemeenten. De opdrachten sluiten aan bij je ambities en kennis. Zo kom jij echt tot je recht.

Bovendien krijg je opleidingen en trainingen om te blijven ontwikkelen. Met de andere specialisten van koen wissel je regelmatig ervaringen uit. Wil je in een groeiversneller komen, dan is koen de juiste werkgever voor jou.

jouw voordelen

vacatures jeugdzorg

Zoek niet langer naar vacatures in de jeugdzorg. koen heeft de juiste uitdaging voor jou. Je kan bijvoorbeeld aan de slag als jeugdconsulent, beleidsmedewerker en gedragswetenschapper.

Je werkt bij ons voor verschillende gemeenten. Gewoon met de zekerheid van een vaste werkgever die voor jou voorop loopt. Dat is koen.

vind je vacature

jeugd vacatures bij de overheid

Jeugdconsulent

Wil jij het verschil maken voor gezinnen in complexe situaties? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een jeugdconsulent voor regio Overijssel….

Gepubliceerd 06 december 2023
 • Jeugd
 • HBO Bachelor
 • € 4.500,−
 • Staphorst
 • 1 - 3 jaar

Jeugdconsulent

Wil jij het verschil maken voor gezinnen in complexe situaties? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een jeugdconsulent voor regio Overijssel….

Gepubliceerd 06 december 2023
 • Jeugd
 • HBO Bachelor
 • € 4.500,−
 • Raalte
 • 1 - 3 jaar

Jeugdconsulent

Wil jij het verschil maken voor gezinnen in complexe situaties? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een jeugdconsulent voor regio Overijssel….

Gepubliceerd 06 december 2023
 • Jeugd
 • HBO Bachelor
 • € 4.500,−
 • Holten
 • 1 - 3 jaar

Jeugdconsulent

Wil jij het verschil maken voor gezinnen in complexe situaties? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een jeugdconsulent voor regio Overijssel….

Gepubliceerd 06 december 2023
 • Jeugd
 • HBO Bachelor
 • € 4.500,−
 • Oldenzaal
 • 1 - 3 jaar

Jeugdconsulent

Wil jij het verschil maken voor gezinnen in complexe situaties? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een jeugdconsulent voor regio Gelderland….

Gepubliceerd 06 december 2023
 • Jeugd
 • HBO Bachelor
 • € 4.500,−
 • Epe
 • 1 - 3 jaar

Jeugdconsulent

Wil jij het verschil maken voor gezinnen in complexe situaties? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een jeugdconsulent voor regio Gelderland….

Gepubliceerd 06 december 2023
 • Jeugd
 • HBO Bachelor
 • € 4.500,−
 • Barneveld
 • 1 - 3 jaar
“Ik heb het gevoel dat koen het beste met mij voor heeft. Het contact is heel prettig, transparant en de lijnen zijn kort."
Sav Radakovic, jeugdconsulent

dit krijg je bij koen

 • Uitdagende opdrachten bij verschillende gemeenten.
 • Een vaste werkgever die alles voor jou regelt, waaronder een goed salaris.
 • Veel opleidingsmogelijkheden zoals cursussen, trainingen en intervisie.
 • Een groot netwerk en contacten met andere vakprofessionals zoals jij.
 • Een persoonlijke band met een vaste contactpersoon

veelgestelde vragen over werken in de jeugdzorg

welke functies zijn er in de jeugdzorg?

De jeugdzorg bestaat uit verschillende beroepen die allemaal bijdragen aan één doel: jeugdigen en gezinnen helpen. Denk aan:

 • Jeugdconsulent: ondersteunt kinderen en gezinnen om passende hulp te krijgen vanuit de gemeente.
 • Beleidsmedewerker: ontwikkelt het beleid en adviseert hierover.
 • Gedragswetenschapper: voert gedragsanalyses uit en ontwikkelt interventies om gedrag te veranderen.
 • Jeugdzorgwerker: biedt praktische hulp en ondersteuning bij problemen.
 • Jeugdbeschermer: beschermt en ondersteunt jeugdigen wanneer hun ontwikkeling en veiligheid in gevaar zijn.
 • Gezinscoach: begeleidt gezinnen om onderling te communiceren en samen problemen op te lossen.
 • Consulent leerlingenvervoer: beoordeelt aanvragen voor leerlingenvervoer en besluit welk type vervoer passend is, bijvoorbeeld vergoedingen voor fiets, ov of taxi.
 • Pedagogisch medewerker: zorgt voor de dagelijkse begeleiding van kinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal.
 • Ambulant begeleider: begeleidt en ondersteunt jongeren en gezinnen in hun eigen omgeving.
 • Pleegzorgbegeleider: ondersteunt pleeggezinnen bij de opvang en opvoeding van pleegkinderen.
welke competenties heb je nodig in de jeugdzorg?

In de jeugdzorg kom je complexe en uitdagende situaties tegen. Je moet stevig in je schoenen staan en kunnen omgaan met uiteenlopende problemen. Denk aan gedragsproblemen, psychische problemen, verstandelijke beperkingen of mishandeling. Je achterhaalt wat er speelt en maakt op basis daarvan een plan om de juiste hulp te bieden.

Belangrijke competenties in de jeugdzorg

 • Empathie: inleven in kinderen en opvoeders.
 • Besluitvaardigheid: situaties inschatten en eventueel moeilijke besluiten nemen.
 • Communiceren: gemakkelijk contact leggen en duidelijk communiceren met verschillende mensen zoals kinderen, families, collega’s en zorgverleners.
 • Probleemoplossend vermogen: analyseren wat er speelt en oplossingen vinden.
 • De-escaleren en bemiddelen: spanningen verminderen en het gesprek faciliteren bij conflicten.
 • Organiseren: overzicht bewaren over meerdere casussen tegelijkertijd.
 • Flexibiliteit en veerkracht: omgaan met onverwachte en heftige situaties.
 • Culturele sensitiviteit: rekening houden met culturele verschillen.
 • Zelfreflectie: reflecteren op je eigen handelen en daarvan leren.
welke opleiding voor werken in de jeugdzorg?

Je hebt een zorgopleiding nodig om in de jeugdzorg te kunnen werken. Het meest voor de hand liggend zijn de hbo-opleidingen pedagogiek en social work met uitstroomprofiel jeugd.

Ook kan je kiezen voor mbo-opleidingen voor pedagogisch medewerker en jeugdzorgwerker. Met een wo-opleiding psychologie, psychiatrie, pedagogische wetenschappen, ergotherapie of vergelijkbaar kan je aan de slag als bijvoorbeeld beleidsmedewerker en gedragswetenschapper.

Banen op hbo-niveau en hoger vragen om een SKJ-registratie voor alle jeugd- en gezinsprofessionals. Om je registratie te behouden, moet je scholing blijven volgen.

wat verdien je in de jeugdzorg voor salaris?

Je salaris in het vakgebied jeugdzorg is afhankelijk van je cao, functie, opleiding en ervaring. Als jeugdconsulent bij de gemeente val je in schaal 9 van de cao gemeenten. Deze loopt van € 3.167,- tot en met € 4.537,-. Als beleidsmedewerker val je in schaal 10: € 3.396,- tot en met € 5.009,-. Bij een detacheringsbureau zoals koen verdien je hetzelfde als bij de gemeente.

Met goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdien je ook. Bijvoorbeeld met een leaseauto, opleidingsmogelijkheden, pensioenregeling en vakantiedagen. Kijk zodoende naar het totaalplaatje.

welke cao voor de jeugdzorg?

Werk je in de jeugdzorg, dan kan je onder verschillende cao’s vallen. Dit is afhankelijk van je functie en werkgever. Voor medewerkers van jeugdzorgorganisaties geldt bijvoorbeeld de cao Jeugdzorg. Medewerkers bij een gemeente vallen onder de cao Gemeenten.

Werk je bij een detacheringsbureau, dan is de cao voor Uitzendkrachten (ABU) van toepassing. Nadelig? Welnee. Het is wettelijk bepaald dat je als gedetacheerde evenveel verdient als medewerkers in directe dienst bij de opdrachtgever met dezelfde functie. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden bij een detacheringsbureau zelfs beter.

kan je als zzp'er werken in de jeugdzorg?

Ook als zzp’er kan je in de jeugdzorg aan de slag. Je moet in principe wel SKJ-geregistreerd zijn en een zorgopleiding afgerond hebben. Er is tenslotte specifieke wet- en regelgeving van toepassing in dit vakgebied.

Als freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor je opdrachten. Geen werk, geen inkomen. Daarom kan je ook detachering overwegen bij een bureau zoals koen. Het bureau heeft een groot netwerk en vindt passende opdrachten voor jou. Ook krijg je gewoon je loon doorbetaald bij ziekte of als je even geen opdracht hebt. Bij detachering heb je wel de afwisseling, maar niet de onzekerheid.

bij welke organisaties kan je werken in de jeugdzorg?

Wil je werken in de jeugdzorg, dan kan je aan de slag bij verschillende soorten organisaties:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Pleegzorgorganisaties
 • Residentiële instellingen
 • Ambulante zorgorganisaties
 • Jeugdinrichtingen
 • Jeugdgevangenissen
 • Detacheringsbureaus

Bij de gemeente werk je vaak in wijkteams, zodat je dicht bij de jeugdigen en gezinnen bent. De jeugdzorg wordt geregeld door de gemeente. Individuele, intensieve of specialistische zorg wordt vaak uitbesteed aan zorginstellingen.

wat is de rol van de gemeente in de jeugdzorg?

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat is bepaald in de Jeugdwet. De rol van de gemeente is drievoudig:

 • Advies geven over welke hulp nodig is.
 • Samen met de jeugdigen de beste hulp kiezen.
 • De gekozen hulp beschikbaar stellen. Daarvoor werkt de gemeente samen met zorgaanbieders, scholen, sportvoorzieningen, kinderopvangen en meer.

Taken van de gemeente in de jeugdzorg

 • Kwalitatief goede jeugdhulp bieden.
 • Advies geven over de nodige hulp.
 • Voorzieningen voor jeugdhulp beschikbaar stellen.
 • Het beleid opstellen voor jeugdhulp en preventie.
 • Jeugdbescherming en jeugdreclassering organiseren.
 • Maatregelen nemen om kindermishandeling te voorkomen.
 • Verzoeken indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Vertrouwenspersonen aanwijzen voor jeugdigen en gezinnen.
 • Samenwerken met zorginstanties, onderwijsinstellingen, politie, justitie etc.

Voorzieningen jeugdzorg

De gemeente organiseert vrij toegankelijke voorzieningen zoals het consultatiebureau, school, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk en het wijkteam. Zijn die voorzieningen niet toereikend, dan komt er maatwerk bij kijken. Bijvoorbeeld intensieve opvoedhulp en pleegzorg.

De gemeente bepaalt zelf welke voorzieningen vrij toegankelijk zijn en welke individueel. Wel heeft de gemeente altijd een hulpplicht. Ook voor kinderen en gezinnen die geen verblijfsstatus hebben.

wat is jeugdzorg?

Ieder kind verdient een veilige jeugd waarin het zich kan ontwikkelen. Helaas is dat niet vanzelfsprekend.

Jeugdzorg helpt jeugdigen en gezinnen als er problemen zijn. Bijvoorbeeld gedragsproblemen, psychische problemen of een problematische thuissituatie. Daarbij is elke situatie anders.

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en schakelt de juiste ondersteuning in. Dat kan thuis, op school of op een instelling zijn. En individueel of als gezin. Net wat er nodig is.

Meestal is hulp vrijwillig, soms ook opgelegd door de kinderrechter.

Voorbeelden van jeugdhulp

 • Hulp bij de opvoeding
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Psychische behandeling
 • Pleegzorg
 • Reclassering
 • Voogdij/jeugdbescherming

Hulp dicht bij het kind

Gemeenten bieden vaak jeugdhulp vanuit multidisciplinaire wijkteams of jeugdteams. Deze zijn verantwoordelijk voor preventie en ondersteuning. Wanneer er zwaardere of gespecialiseerde hulp nodig is, zorgen zij daarvoor in samenwerking met zorgaanbieders. Het doel is om hulp integraal en dicht bij het kind en het gezin te organiseren.

wat doet jeugdzorg?

Jeugdzorg biedt hulp bij problemen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, gedrag, geestelijke gezondheid en veiligheid van het kind.

Met verschillende diensten en ondersteuning helpt jeugdzorg om bijvoorbeeld conflicten op te lossen binnen het gezin, sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te gaan met gedragsproblemen en een veilige omgeving te bieden als thuiswonen niet mogelijk is.

Vormen van jeugdzorg

 • Opvoedhulp
 • Jeugdhulp
 • Pleegzorg
 • Jeugdbescherming (bij bijvoorbeeld kindermishandeling of huiselijk geweld)
 • Jeugdreclassering
 • Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)
 • Zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb)

Leeftijd jeugdzorg

Jeugdzorg is in principe voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders. Jeugdhulp en -reclassering kunnen wel doorlopen tot 23 jaar als de gemeente of rechter hiertoe besluit. Tot 21 jaar kunnen jeugdigen in gezinshuizen of pleeggezinnen blijven wonen.

wat is de Jeugdwet?

De Jeugdwet regelt de zorg en ondersteuning van jeugdigen. Het doel van de jeugdwet is kinderen gezond en veilig te laten opgroeien, zodat zij hun potentieel bereiken. Problemen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Als er wel problemen zijn, moet er passende hulp geboden worden.

Gemeente is verantwoordelijk

De gemeente is verplicht te zorgen voor ondersteuning van jeugdigen. De jeugdwet bepaalt dat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg. Denk aan opvoedhulp, psychische hulp en pleegzorg.

Ook zorgt de gemeente voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De kinderrechter besluit hierover, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering.

wat zijn de richtlijnen voor jeugdhulp?

Professionals in de jeugdhulp moeten veel beslissingen nemen. De richtlijnen ondersteunen daarin. In de richtlijnen staan aanbevelingen en handvatten om in verschillende situaties goed te kunnen handelen. Dit draagt bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp. Ook zorgen de richtlijnen ervoor dat professionals op een uniforme manier werken.

De richtlijnen komen voort uit de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van professionals en ervaringen van jeugdigen en ouders. Er zijn richtlijnen voor onder andere:

 • Ernstige gedragsproblemen
 • Kindermishandeling
 • Pleegzorg
 • Problematische gehechtheid
 • Uithuisplaatsing en terugplaatsing

werken in de jeugdzorg? kom eens vrijblijvend koffiedrinken om kennis te maken en de mogelijkheden te verkennen

meer ontdekken