werken in participatie

werken in participatie

Werken in het vakgebied participatie? Dan help jij mensen met werk en inkomen. Je begeleidt hen naar werk of zorgt dat zij een uitkering krijgen. Zo draag je bij aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Makkelijk is dat niet altijd, wel uitdagend. Bij koen weten we dat jij op zoek bent naar nieuwe ervaringen. Daarom helpen we jou te blijven ontwikkelen. Ontdek hoe werken in participatie eruit ziet.

vind je vacature veelgestelde vragen

dit doet koen voor jou

Jij zorgt voor anderen, wij zorgen voor jou. Bij koen staat jouw ontwikkeling voorop. Je komt bij ons in dienst en doet opdrachten bij verschillende gemeenten. De opdrachten sluiten aan bij je ambities en kennis. Zo kom jij echt tot je recht.

Bovendien krijg je opleidingen en trainingen om te blijven ontwikkelen. Met de andere specialisten van koen wissel je regelmatig ervaringen uit. Wil je jouw groei versnellen, dan is koen de juiste werkgever voor jou.

jouw voordelen

vacatures participatie

Zoek niet langer naar vacatures in de participatie. Jouw nieuwe uitdaging vind je bij koen. Je kan bijvoorbeeld bij ons aan de slag als inkomensconsulent, werkconsulent, klantmanager, beleidsmedewerker en medewerker uitkeringsadministratie.

Je werkt bij ons voor verschillende gemeenten. Gewoon met de zekerheid van een vaste werkgever die voor jou voorop loopt. Dat is koen.

vind je vacature

participatie vacatures bij de overheid

“Ik heb het gevoel dat koen het beste met mij voor heeft. Het contact is heel prettig, transparant en de lijnen zijn kort."
Sav Radakovic

dit krijg je bij koen

 • Uitdagende opdrachten bij verschillende gemeenten.
 • Een vaste werkgever die alles voor jou regelt, waaronder een goed salaris.
 • Veel opleidingsmogelijkheden zoals cursussen en trainingen.
 • Een groot netwerk en contacten met andere vakprofessionals zoals jij.
 • Een persoonlijke band met een vaste contactpersoon

veelgestelde vragen over werken in participatie

welke functies zijn er in participatie?

Wil je werken in het vakgebied participatie, dan kan je uit verschillende functies kiezen. Denk aan:

 • Inkomensconsulent: beoordeelt aanvragen voor levensonderhoud, bijzondere bijstand en/of minimaregelingen.
 • Integraal klantmanager: begeleidt mensen met een uitkering naar werk, scholing of andere manieren om te participeren in de samenleving.
 • Beleidsmedewerker: ontwikkelt en implementeert het beleid. Geeft advies over zaken op het gebied van werk, inkomen en participatie.
 • Consulent werk en inkomen: begeleidt mensen met een uitkering naar betaald werk en behandelt aanvragen voor uitkeringen.
 • Consulent bijzondere bijstand: onderzoekt of mensen met lage inkomens in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij onverwachte kosten voor bijvoorbeeld zorg, school en verhuizing.
 • Medewerker uitkeringsadministratie: verwerkt en controleert gegevens van uitkeringsaanvragen, maakt (her)berekeningen en zorgt voor de uitbetaling.
 • Medewerker bezwaar en beroep: behandelt bezwaarschriften en beroepsprocedures over uitkeringen. Vertegenwoordigt de gemeente bij eventuele rechtszaken.
 • Kwaliteitsmedewerker: stelt kwaliteitscriteria op, monitort de uitvoering van de dienstverlening en doet verbetervoorstellen.
welke competenties heb je nodig in participatie?
 • Communiceren: helder en duidelijk communiceren met verschillende doelgroepen zoals cliënten, werkgevers en collega’s.
 • Empathie: je inleven in de situatie en behoeften van je cliënten.
 • Klantgerichtheid: het welzijn van je cliënten voorop stellen.
 • Analyseren: problemen achterhalen en oplossingen bedenken.
 • Overtuigen: je gesprekspartners overtuigen van je oplossing of standpunt.
 • Stressbestendigheid: omgaan met complexe casussen in een hoge werkdruk.
 • Integriteit: betrouwbaar zijn en vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie.
wat verdien je in participatie voor salaris?

Je salaris in participatie is afhankelijk van je functie, soort werkgever, opleiding en werkervaring. Werk je bij de gemeente als inkomensconsulent of werkconsulent? Dan val je in schaal 9 van de cao gemeenten. Deze loopt van € 3.167,- tot en met € 4.537,-. Als beleidsmedewerker val je in schaal 10: € 3.396,- tot en met € 5.009,-. Bij een detacheringsbureau zoals koen verdien je hetzelfde als bij de gemeente.

Per werkgever kunnen ook de secundaire arbeidsvoorwaarden verschillen. Hoe zit het bijvoorbeeld met je pensioenregeling, vakantiedagen, opleidingsmogelijkheden en leaseauto? Dat zijn zaken waar je ook mee verdient.

welke opleiding voor werken in participatie?

Er zijn verschillende opleidingen die je voorbereiden op een baan in het vakgebied participatie. Vaak ga je aan de slag bij een gemeente, die verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van de wet- en regelgeving.

Hbo-opleidingen: sociaal juridische dienstverlening, social work, maatschappelijk werk en dienstverlening, en personeel en arbeid.

Mbo-opleidingen: medewerker sociale zekerheid, juridisch medewerker zakelijke dienstverlening en sociaal juridische dienstverlening.

Wo-opleidingen: rechten, bestuurskunde, sociale wetenschappen en arbeids- en organisatiepsychologie.

Wil je je laten omscholen naar een functie in participatie? Dan is het slim om een cursus te combineren met een werkervaringsplek.

bij welke soort organisaties kan je werken in participatie?
 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • UWV
 • Belastingdienst
 • Sociale werkvoorzieningsbedrijven
 • Re-integratiebedrijven
 • Detacheringsbureaus
wat is de rol van de gemeente in participatie?

De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal beleid en het uitvoeren daarvan. Niet alle inwoners kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien of zelfredzaam zijn. De gemeente biedt dan ondersteuning zoals:

 • Uitkeringen en andere voorzieningen voor sociale zekerheid.
 • Begeleiding naar werk zoals loopbaanadvies, coaching en trainingen.
 • Subsidies voor bedrijven die werkgelegenheid creëren.
 • Schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen.

Participatie is geregeld in de Participatiewet. De gemeente voert de wet- en regelgeving uit en stelt het lokale beleid op.

Taken van de gemeente

 • Het beleid opstellen voor werk, inkomen en participatie.
 • Voorzieningen bieden aan inwoners die hulp nodig hebben.
 • Mensen begeleiden naar passend werk.
 • Uitkeringen verstrekken en toeslagen toekennen.
 • Samenwerken met partners zoals zorginstellingen, het UWV, de Belastingdienst en werkgevers.
 • Handhaven en controleren van de wet- en regelgeving.
wat doet de afdeling werk en inkomen bij de gemeente?

De afdeling werk en inkomen bij de gemeente biedt hulp aan inwoners die geen werk kunnen vinden of niet in staat zijn te werken. Inwoners kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor uitkeringen, hulp bij het vinden van werk en schuldhulpverlening.

Het doel van de afdeling werk en inkomen is dat mensen zelfredzaam zijn en participeren in de samenleving. Dit is belangrijk voor het welzijn van het individu en van de samenleving als geheel.

taken afdeling werk en inkomen

 • Aanvragen voor sociale zekerheid behandelen, zoals uitkeringen en bijzondere bijstand.
 • Inwoners ondersteunen bij het vinden van werk, bijvoorbeeld door loopbaancoaching, arbeidsbemiddeling en sollicitatietrainingen.
 • Subsidies verstrekken aan bedrijven die mensen aannemen met een arbeidsbeperking.
 • Schuldhulpverlening voor inwoners met financiële problemen.
kan je als zzp'er werken in participatie?

Je kan als zzp’er in participatie werken, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, consulent, kwaliteitsmedewerker of klantmanager bij gemeenten. Wel vragen opdrachtgevers vaak om bepaalde opleidingen en ervaring. Het vakgebied draait tenslotte om specifieke wet- en regelgeving.

afwisseling én zekerheid

Het kan lastig zijn om ertussen te komen als zzp’er. Gemeenten hebben vaak vaste aanbestedingsprocedures. Het is belangrijk om over een groot netwerk en goede reputatie te beschikken.

Overweeg ook eens om bij een detacheringsbureau zoals koen te gaan werken. Je doet dan afwisselende opdrachten, maar hebt niet de verantwoordelijkheid om zelf opdrachten te vinden. Dat doet het bureau voor je. Je loon wordt gewoon doorbetaald als je even zonder opdracht zit. Ook krijg je opleidingsmogelijkheden op kosten van je werkgever.

wat is participatie?

Het vakgebied participatie richt zich op sociale en economische hulp aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan bijstandontvangers, mensen met een arbeidsbeperking en jongeren. De gemeente is verantwoordelijk voor participatie, werk en inkomen.

Het doel is om te zorgen dat iedereen een inkomen krijgt en zo veel mogelijk zelfredzaam is. Dit bevordert de levenskwaliteit en het welzijn. Van het individu, maar ook van de samenleving als geheel.

wat zijn voorbeelden van participatie?
 • Uitkeringen verstrekken, zoals bijstand en kinderbijslag.
 • Minimaregelingen verstrekken voor mensen met een laag inkomen.
 • Schuldhulpverlening bieden aan mensen met financiële problemen.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk.
 • Subsidies en financiële ondersteuning verstrekken aan maatschappelijke initiatieven.
 • Mensen helpen te participeren met bijvoorbeeld taalcursussen en activiteiten.
wat is de Participatiewet?

De Participatiewet zorgt ervoor dat mensen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Het gaat daarbij om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zorgt de wet dat mensen die niet kunnen werken een inkomen hebben. De gemeente voert de wet uit.

Doel van de Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan betaald werk te helpen. Het kan ook gaan om onbetaald werk, zodat mensen wel kunnen participeren in de samenleving. Bovendien bevordert de wet zelfredzaamheid.

wat is er geregeld in de Participatiewet?
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hulp bij het vinden en behouden van werk. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld jobcoaching, scholing en werkervaringsplaatsen.
 • Werkgevers komen in aanmerking voor loonskostensubsidie als zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.
 • Mensen die geen werk kunnen vinden of niet in staat zijn tot werk krijgen een inkomen uit uitkeringen.
 • In de wet staan alle verplichtingen waaraan mensen en werkgevers moeten voldoen om ondersteuning te krijgen.
voor wie is de Participatiewet?

De Participatiewet is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan:

 • Mensen met een bijstandsuitkering.
 • Mensen met een arbeidsbeperking.
 • Jongeren tot 27 jaar die geen opleiding volgen en geen werk hebben.
 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
 • Ouderen die nog geen recht hebben op AOW.

werken in participatie? kom eens vrijblijvend koffiedrinken om kennis te maken en de mogelijkheden te verkennen

meer ontdekken