Blog

4 veranderingen in jouw werk door de Omgevingswet
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

4 veranderingen in jouw werk door de Omgevingswet

Welke veranderingen komen eraan in jouw werk door de Omgevingswet? Vertrouwen in initiatiefnemers en burgers. Dat is het uitgangspunt van de Omgevingswet. Een goede leefomgeving die maatschappelijke behoeften vervult, bereik je niet door alles dicht te timmeren en te reguleren. De wetgever wil dan ook zo weinig mogelijk beperkingen. Een hele omslag? Zeg dat wel. Lees maar.

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

de vier grootste veranderingen door de Omgevingswet

1. Verbinding opzoeken

Burgerparticipatie is één van de pijlers is van de Omgevingswet. Mensen, bedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de leefomgeving, vindt de wetgever.

Voor gemeenten betekent het dat zij meer de verbinding moeten opzoeken met burgers. Het dialoog faciliteren. Samenwerken. Mensen stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe? Dat is nog de grote uitdaging. “Eén ding is zeker: af en toe een inloopavond organiseren met een powerpointpresentatie is niet het antwoord,” weet Robert Pachen, overheidsexpert bij koen.

"Het is beslist niet de bedoeling dat gemeenten hun strakke bestemmingsplannen kopiëren naar het Omgevingsplan."
Robert

2. Integraal denken en doen

Momenteel zijn veel ambtenaren superspecialist in één beleidsstuk. Maar de Omgevingswet gaat uit van samenhang. De gemeente (en andere overheden zoals waterschappen en provincies) nemen het hele gebied in ogenschouw.

De focus? Welzijn en duurzaamheid. Ambtenaren moeten hun kennis verbreden naar andere disciplines om deze integrale benadering te borgen.

3. Minder tastbare regels

In de Omgevingswet mogen overheden ruimtelijke initiatieven niet in de weg staan. Tenzij die activiteiten echt wringen met de kwaliteit van de leefomgeving. Overheden maken een Omgevingsplan waarin de regels en mogelijkheden staan. “Dit is een visionair plan. Het is beslist niet de bedoeling dat gemeenten hun strakke bestemmingsplannen kopiëren naar het Omgevingsplan,” meent Robert.

Ambtenaren zijn gewend om met honderden regels te werken die in de loop der jaren zijn ontstaan. En daarbinnen te zoeken naar de mogelijkheden. De regels worden echter veel ruimer.

Dat vraagt een heel andere mindset: ‘nee, tenzij…’ wordt ‘ja, mits…’ Als een initiatief toch niet helemaal past? Dan gaan slimmeriken bij gemeenten samen met de initiatiefnemer kijken hoe het idee toch werkelijkheid kan worden.

Het artikel gaat hieronder verder.

4. Digitale ontsluiting

O zo handig voor initiatiefnemers, maar dit gaat gemeenten flink wat hoofdpijn bezorgen. Alle aanvragen gaan voortaan via één digitaal loket. Simpel, snel en transparant is het idee. Met een simpele muisklik weet de initiatiefnemer wat er mogelijk is op de gewenste plek. Het systeem spuwt eenvoudig een overzicht uit van alles wat van toepassing is op die locatie.

Maar het digitale loket moet daarvoor wel gevoed worden met regels, besluiten en stelsels. En ook vragenbomen over de nodige aanvragen en vergunningen. Daarnaast staan in het loket alle lopende initiatieven en samenwerkingen.

Daar beginnen de kopzorgen. Want dit is nogal wat om digitaal én blijvend te ontsluiten. Alle processen zullen hierop afgestemd moeten worden, zodat de informatie in het systeem altijd up to date is.

"Beleid en uitvoering moeten samen optrekken om te voorkomen dat zaken verkeerd geïnterpreteerd worden of over het hoofd gezien."
Robert

veranderingen Omgevingswet voor de gemeente in 2025

De Omgevingswet brengt nog veel vragen met zich mee. Daarom krijgen gemeenten en andere overheden ook acht jaar de tijd voor de implementatie. Hoe denk jij dat de gemeentestructuur er in de toekomst uit ziet?

koen vermoedt dat er weleens één afdeling Omgeving kan gaan komen waarin het sociaal domein en het ruimtelijk domein samenwerken. En teamleiders van beide domeinen kennis hebben. “Alleen dan kun je de gewenste samenhang creëren,” meent Robert. “Beleid en uitvoering moeten ook samen optrekken om te voorkomen dat zaken verkeerd geïnterpreteerd worden of over het hoofd gezien.”

Het artikel gaat hieronder verder.

wat doet koen om professionals op te leiden?

koen loopt voorop. En blijft voorop lopen. Daarom hebben we een opleiding casemanager omgevingsvergunningen en een opleiding Omgevingswet voor al onze overheidsprofessionals. We nemen onze slimmeriken mee in alle ontwikkelingen (kennis) en ontwikkelen hun skills (kunde) om de Omgevingswet integraal te benaderen. Vooral op het gebied van complexe vergunningverlening en burgerparticipatie.

Daarnaast leiden we ook onze interne medewerkers op. Tenslotte zijn zij sparringpartner van gemeenten en slimmeriken.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou en jouw gemeente?

Met welke veranderingen krijg je te maken en hoe ga je daarmee om? Daarover sparren we graag met jou. Bel of mail Robert Pachen voor een vrijblijvend gesprek via 06-83 25 36 05 / r.pachen@koen.com.

Op zoek naar een nieuwe baan met zekerheid én afwisseling? Check de ruimtelijk domein vacatures.