opleiding casemanager

opleiding casemanager omgevingsvergunningen

De vergunningverlening van bouwwerken staat een ingrijpende verandering te wachten. Onder de Omgevingswet is de rol van casemanager niet te vergelijken met die van bouwplantoetser zoals we die nu kennen. Hoe ontwikkel je de juiste kennis en kunde? koen heeft een casemanager opleiding om professionals om te scholen.

voor professionals voor werkgevers

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • opleidingen
 • opleiding casemanager omgeving
 • waarom de opleiding casemanager?

  De bouw van nieuwe woningen moet versnellen en de Omgevingswet is ingevoerd. Daardoor worden casemanagers die omgevingsvergunningen begeleiden steeds belangrijker.

  De bouwplantoetsers die momenteel omgevingsvergunningen behandelen, hebben vaak een bouwkundige achtergrond. Maar de rol wordt radicaal anders. De nadruk ligt veel meer op advisering, procesbegeleiding en participatie, terwijl de technische toetsing juist vervalt. Dat vraagt om heel andere kennis en kunde.

  Met de opleiding casemanager van koen ontwikkel je alle competenties van de moderne casemanager.

  download brochure voor professionals download brochure voor werkgevers

  in 3 jaar een volwaardige casemanager

  De opleiding casemanager leidt je op tot volwaardige casemanager onder de Omgevingswet. Je leert steeds complexere vergunningen te behandelen. Daarnaast ontwikkel je noodzakelijke vaardigheden zoals communiceren, adviseren en participatie begeleiden. Ervaren casemanagers coachen je tijdens de opleiding. Ook wissel je kennis en ervaringen uit met andere professionals.

  opleiding casemanager leerjaren

  inhoud van de opleiding casemanager

  • vergunningsvrij bouwen
  • vergunningverlening onder de Omgevingswet
  • procesmanagement
  • communiceren met de omgeving
  • de verbindende rol van de casemanager
  • participatie begeleiden en stimuleren
  • omgaan met onvoorziene vaardigheden
  • de casemanager als adviseur
  • de casemanager als projectmanager
  • omgaan met tegenstrijdige belangen
  • complexe en bestuurlijk gevoelige omgevingsvergunningen
  • de casemanager als leidinggevende

  Wij streven ernaar de opleiding casemanager aan te bieden zoals hierboven geschetst. Omdat de opleiding echter nieuw is, kunnen er veranderingen plaatsvinden.