Blog

het VNG-Model veranderstrategieën Omgevingswet
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

het VNG-Model veranderstrategieën Omgevingswet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een VNG-model veranderstrategieën Omgevingswet ontwikkeld. Gemeenten gaan verschillend om met de invoering van de Omgevingswet. Het model opent de dialoog over welke veranderstrategieën het beste aansluiten.

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

Het VNG-model Omgevingswet kent vier veranderstrategieën:

  1. De consoliderende strategie à uitgaan van de bestaande situatie en alleen het hoognodige doen om plaats te maken voor de Omgevingswet
  2. De calculerende strategie à welke stappen kun je zetten voor een zo hoog mogelijk rendement?
  3. De onderscheidende strategie à hoe kun je je als gemeente onderscheiden? en
  4. De vernieuwende strategie à hoe kan de Omgevingswet worden opgevat als een veel bredere vernieuwing binnen de gemeente?

Dit VNG-model veranderstrategieën Omgevingswet kun je gebruiken om binnen je gemeente het gesprek aan te voeren welke strategie het beste past binnen jouw gemeente.

Het artikel gaat hieronder verder.

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor jouw gemeente?

De Omgevingswet gaat veel werk met zich meebrengen voor gemeenten. Maar het gaat nog veel meer opleveren: het wordt veel leuker om te sturen binnen de gemeente. Daar waar nu Rijksregels bepalen wat wel en niet kan, kun je dat in het vervolg zelf bepalen. Binnen de gemeente kun je het debat aangaan welke gemeente je wilt zijn, waar je (meer) geluid wilt toestaan of waar je wilt vergroenen. Dat bepaal je zelf!

De Omgevingswet gaat ervoor zorgen dat de dienstverlening richting burgers en ondernemers verbeterd wordt, omdat je veel beter aansluit bij hun wensen, hun gedachten en hun ideeën. Gebiedsgericht en in samenhang kun je kijken naar de kansen en de uitdagingen binnen jouw gemeente. De Omgevingswet is van groot belang voor gemeenten bij een brede, veelomvattende visie op de stad: van het realiseren van de energietransitie tot en met een kleine verbouwing aan een woning.

De vraag is hoe je als ambtenaar of als bestuurder van een gemeente je voorbereidt op de invoering van de Omgevingswet. Hoe ga jij je verstaan tot de samenleving? Wat betekent dat voor jouw rol? Hoe ga je (anders) samenwerken? Intern met collega’s of met ketenpartners? De keuze is aan jou. Welke veranderstrategie kiest jouw gemeente?

Wilt jij je goed voorbereiden op de Omgevingswet?

Onze consultants sparren graag met jou over alle veranderingen. En wat die veranderingen vragen van je medewerkers in het ruimtelijk domein. Zij hebben nieuwe kennis en vaardigheden nodig om de Omgevingswet goed toe te passen. koen heeft de juiste slimmerik voor jouw Omgevingswet project. Ga hierover vrijblijvend in gesprek via ruimte@koen.com.

meer ontdekken