wat doet een casemanager wabo omgeving taken

Wat doet een casemanager Wabo / omgeving (taken, functieomschrijving)?

Zie jij jezelf wel werken als casemanager Wabo of casemanager omgevingsvergunningen? Snappen we volkomen. Met deze functie draag jij bij aan een goede, gezonde en veilige leefomgeving. Ontdek wat dit precies inhoudt.

koen heeft voor jou de taken, functieomschrijving en meer van een casemanager op een rijtje gezet. En wat is het eigenlijk het verschil tussen casemanager Wabo en casemanager omgeving?

Naar veelgestelde vragen

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • werken bij de overheid
 • wat doet een casemanager Wabo / omgeving?
 • Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? Op onze kosten nog wel!

  Wat is een casemanager Wabo / casemanager omgeving?

  Een casemanager Wabo / omgeving behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen bij gemeenten. Omgevingsvergunningen gaan over bouw, sloop en gebruik van bouwwerken. Dit kunnen eenvoudige bouwwerken zijn zoals een dakkapel, maar ook zeer complexe bouwwerken zoals woontorens, ziekenhuizen en stations.

  Je kijkt of de aanvraag past binnen de geldende wetten en regelgevingen. Het kader voor omgevingsvergunning is de Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de toekomst wordt dit de Omgevingswet. De functie wordt dan casemanager omgeving.

  Functieomschrijving Wabo casemanager

  De casemanager Wabo toetst of de aanvraag past binnen de geldende wetten en het bestemminsplan. Zowel op bouwkundig als juridisch vlak. Je doet bijvoorbeeld ook de technische toetsing van het bouwwerk.

  Waar nodig win je advies in bij interne en externe specialisten. Bijvoorbeeld op het gebied van planologie, verkeer, milieu of bodem. Vervolgens verleen je de vergunning of wijs je deze af.

  Gedurende het hele proces houd je contact met de aanvrager. Bij een negatieve uitkomst denk je vaak mee over mogelijkheden om het project wel passend te krijgen.

  Het artikel gaat hieronder verder.

  Verschil casemanager Wabo en casemanager omgeving

  Onder de Omgevingswet verandert de rol van de casemanager. In plaats van een toetser word je een  adviseur, regisseur en procesbegeleider.

  Het zit zo. Tegelijkertijd met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het technische gedeelte van toetsen en controleren gaat dan (in fasen) naar het bedrijfsleven, naar private kwaliteitsborgers.

  Op den duur hebben casemanagers geen bouwkundige achtergrond meer nodig zoals de huidige Wabo casemanagers, vergunningverleners en bouwplantoetsers. Het juridische stuk blijft wel. Je blijft omgevingsvergunningen verlenen op basis van wetten en regelgevingen. De Wkb gaat gefaseerd in.

  Daarnaast moeten initiatiefnemers onder de Omgevingswet al vanaf de start van een project in gesprek met de gemeente en burgers. Dat hele proces begeleid je als casemanager omgeving. Je bent dus al betrokken vanaf het begin, adviseert de initiatiefnemer bij de planvorming en bevordert participatie.

  Taken Wabo casemanager

  • Omgevingsvergunningen behandelen op het gebied van de Wabo
  • Aanvragen toetsen aan de Wro, het bouwbesluit, het bestemmingsplan, de bouwverordening en andere wetten en regelgevingen
  • Technische toetsing en controles*
  • Bepalen wanneer vergunningsvrij bouwen van toepassing is
  • Het hele besluitsvormingsproces regisseren
  • Eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemer
  • Verbanden herkennen en begrijpen
  • Verschillende adviezen afwegen
  • Overleggen met specialisten uit andere disciplines zoals interne collega’s, de Omgevingsdienst of de veiligheidsregio
  • Afwijkingsprocedures en bijzondere procedures coördineren
  • Voortgang en termijnen bewaken
  • Beschikkingen, correspondentie en rapportages opstellen
  • Leges bepalen en bouwkosten berekenen*
  • Adviseren bij bezwaar en beroep

  *deze taken vervallen onder de Omgevingswet.

  Het artikel gaat hieronder verder.

  Competenties casemanager

  • Kennis van het bouwbesluit, de bouwverordening en de woningwet.
  • Kennis van de Wabo, Wro
  • Kennis van de Omgevingswet en omgevingsplannen
  • Bestuurlijk gevoelig
  • Communiceren met burgers, initiatiefnemers, bedrijven, wethouders en specialisten
  • Tegenstrijdige adviezen stroomlijnen
  • Termijnen bewaken en het overzicht bewaren
  • Besluitvaardig
  • Creatief
  • Zorgvuldig
  • Klantgericht
  • Denken in mogelijkheden en oplossingen
  • Adviseren

  Casemanager gemeente

  Als casemanager Wabo werk je bij de gemeente. De gemeente heeft namelijk het bevoegd gezag over omgevingsvergunningen. Je bent onderdeel van de afdeling Ruimte of Omgeving. Deze gaat over ruimtelijke ordening, openbare orde, veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Het artikel gaat hieronder verder.

  Wabo en Omgevingswet

  Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Sinds 2010 regelt de Wabo de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning omvat alles wat met bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu te maken heeft.

  Vóór 2010 moest je aparte vergunningen aanvragen voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. Je moest een project vaak splitsen in verschillende vergunningen bij verschillende bestuursorganen.

  Met de komst van de omgevingsvergunning is dit vereenvoudigd. Aanvragers hebben nu maar één procedure bij één loket voor het hele project.

  De komende jaren wordt de Wabo vervangen door de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt 26 op het gebied van de fysieke leefomgeving.

  Het doel is om het omgevingsrecht nog verder te vereenvoudigen en de besluitvorming te versnellen. Ook komt participatie centraal te staan. Op die manier denken burgers en ondernemers mee over de ontwikkeling van de (lokale) leefomgeving.

  Werken als casemanager

  Je werkt als casemanager Wabo voor gemeenten. Echter hoef je niet bij gemeenten te werken. Je kan ook kiezen voor een detacheringsbureau zoals koen. Je bent dan in dienst bij het bureau en werkt op projectbasis voor verschillende gemeenten.

  Detacheren is interessant als je van afwisseling in je werk houdt. Je leert steeds nieuwe omgevingen, mensen en werkwijzen kennen. Zo kom je in een groeiversneller. Onzeker? In tegendeel. Je krijgt gewoon een vast contract bij koen.

  Wij regelen uitdagende projecten voor jou. Die aansluiten bij je competenties en ambities. Ook krijg je veel opleidingsmogelijkheden. Denk aan een opleiding casemanager omgeving. Maar ook een persoonlijk opleidingsbudget, onbeperkt e-learnings en meer. Bekijk alle voordelen van werken bij koen.

  Casemanager Wabo vacatures

  Zoek jij afwisseling én zekerheid in je werk? Zoek niet verder. Bij koen hebben we de juiste casemanager Wabo vacature voor jou.

  veelgestelde vragen over casemanager Wabo / omgeving

  wat doet een casemanager Wabo / omgeving?

  In veel gevallen is er een omgevingsvergunning nodig als iemand iets wil veranderen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een uitbouw van een woning, maar ook complexe bouwwerken zoals stadions.

  De casemanager Wabo / omgeving behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen. Dat zijn vergunningen die te maken hebben met bouw, sloop en gebruik van bouwwerken.

  De casemanager toetst of de vergunning voldoet aan de geldende wetten en regelgevingen. Om tot een besluit te komen, win je vaak advies in. Je bewaakt de termijnen en regisseert het hele proces.

  Ook help je de initiatiefnemer om het project passend te krijgen. Maakt een aanvrager bezwaar of gaat hij in beroep? Dan adviseer je de jurist die de zaak behandelt.

  welke taken heeft een Wabo casemanager?
  • Omgevingsvergunningen toetsen aan de Wabo, de Wro, het bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en andere geldende wetten
  • Adviezen inwinnen bij interne en externe specialisten en deze afwegen
  • Regie houden op het besluitvormingsproces
  • Termijnen bewaken en het overzicht bewaren
  • Eerste aanspreekpunt zijn voor de aanvrager
  • Beschikkingen opstellen en correspondentie verzorgen
  • Afwijkingsprocedures en bijzondere procedures coördineren
  • Leges bepalen en bouwkosten berekenen
  • Bij bezwaar en beroep de jurist adviseren
  wat verdient een casemanager Wabo?

  Een startende casemanager verdient gemiddeld € 3.000,- bruto per maand. Met zo’n 5 jaar werkervaring groeit je salaris naar € € 3.500,- tot 4.000,-. En als heel ervaren professional mag je rekenen op € 4.500,-. Gemiddeld is het salaris van een casemanager € 3.700,-.

  hoe word je casemanager Wabo?

  Een hbo-opleiding bouwkunde, ruimtelijke ordening, bestuursrecht of omgevingsrecht is een goede basis om casemanager Wabo te worden. Wanneer de Omgevingswet ingaat, vervalt bouwkunde als logische studierichting om casemanager te worden. Je hebt dan juist eerder juridische kennis dan technische kennis nodig.

  Soms vragen werkgevers dat je ABW 1 of 2 in bezit hebt. ABW staat voor Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht.

  Je kan ook doorgroeien naar casemanager vanuit functies zoals ambtenaar bouw- en woningtoezicht, frontoffice vergunningverlener of handhaver bouw.

  Vaak heb je aanvullende cursussen of opleidingen nodig afhankelijk van jouw kennis en kunde. Bij koen kan dat bijvoorbeeld met de opleiding casemanager waarmee je een volwaardige casemanager onder de Omgevingswet wordt.

  hoe kan je doorgroeien als Wabo casemanager?

  Vanuit de rol van casemanager Wabo kan je doorgroeien naar casemanager omgeving als de Omgevingswet is ingevoerd. Je bent dan meer een procesbegeleider en adviseur dan een toetser.

  Ligt de bouwkunde jou beter dan het juridische en procesmatige? Dan kan je als kwaliteitsborger aan de slag in het bedrijfsleven.

  Vanuit casemanager kan je ook doorgroeien naar beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling.

  wat is het verschil tussen casemanager, vergunningverlener en plantoetser?

  De functies van casemanager Wabo, vergunningverlener Wabo en (bouw)plantoetser doen op dit moment nog hetzelfde: omgevingsvergunningen behandelen. Deze functienamen worden dan ook vaak door elkaar gebruikt.

  Wanneer de Omgevingswet ingaat, veranderen de functies.

  De focus van de casemanager verschuift van toetser naar adviseur en procesbegeleider. Je regisseert het hele proces rondom vergunningaanvragen in de leefomgeving. Het technische (bouwkundige) gedeelte van de functie vervalt grotendeels. Dit verschuift van gemeenten naar bedrijfsleven onder de Wet kwaliteitsborging. Eerst alleen voor gevolgklasse 1 ofwel eenvoudige bouwwerken, maar op termijn ook voor gevolgklasse 2 en 3.

  Bouwkundigen die nu als plantoetser werken bij de gemeente, kunnen zich ontwikkelen tot casemanager. Wil je jouw focus op bouwkunde houden, dan kan je de overstap maken naar de private sector. Je gaat dan aan de slag bij kwaliteitsborgers: bedrijven die ingehuurd worden om de technische toetsing en toezichthouding te verzorgen.

  Over het algemeen hebben (bouw)plantoetsers vaak een bouwkundige achtergrond. Vergunningverleners hebben bouwkunde of ruimtelijke ontwikkeling gestudeerd. Casemanagers komen meer vanuit omgevingsrecht, bestuursrecht of ruimtelijke ontwikkeling.

  Je kan je ook omscholen met een opleiding casemanager omgevingsvergunningen.

  meer ontdekken