wat doet een casemanager wabo omgeving taken

Wat doet een casemanager Wabo / omgeving (taken, functieomschrijving)?

Zie jij jezelf wel werken als casemanager Wabo of casemanager omgevingsvergunningen? Snappen we volkomen. Met deze functie draag jij bij aan een goede, gezonde en veilige leefomgeving. Ontdek wat dit precies inhoudt.

koen heeft voor jou de taken, functieomschrijving en meer van een casemanager op een rijtje gezet. En wat is het eigenlijk het verschil tussen casemanager Wabo en casemanager omgeving?

Naar veelgestelde vragen

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • werken bij de overheid
 • wat doet een casemanager Wabo / omgeving?
 • Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? Op onze kosten nog wel!

  Wat is een casemanager Wabo / casemanager omgeving?

  Een casemanager Wabo / omgeving behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen bij gemeenten. Omgevingsvergunningen gaan over bouw, sloop en gebruik van bouwwerken. Dit kunnen eenvoudige bouwwerken zijn zoals een dakkapel, maar ook zeer complexe bouwwerken zoals woontorens, ziekenhuizen en stations.

  Je kijkt of de aanvraag past binnen de geldende wetten en regelgevingen. Het kader voor omgevingsvergunning is de Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de toekomst wordt dit de Omgevingswet. De functie wordt dan casemanager omgeving.

  Functieomschrijving Wabo casemanager

  De casemanager Wabo toetst of de aanvraag past binnen de geldende wetten en het bestemminsplan. Zowel op bouwkundig als juridisch vlak. Je doet bijvoorbeeld ook de technische toetsing van het bouwwerk.

  Waar nodig win je advies in bij interne en externe specialisten. Bijvoorbeeld op het gebied van planologie, verkeer, milieu of bodem. Vervolgens verleen je de vergunning of wijs je deze af.

  Gedurende het hele proces houd je contact met de aanvrager. Bij een negatieve uitkomst denk je vaak mee over mogelijkheden om het project wel passend te krijgen.

  Het artikel gaat hieronder verder.

  Verschil casemanager Wabo en casemanager omgeving

  Onder de Omgevingswet verandert de rol van de casemanager. In plaats van een toetser word je een  adviseur, regisseur en procesbegeleider.

  Het zit zo. Tegelijkertijd met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het technische gedeelte van toetsen en controleren gaat dan (in fasen) naar het bedrijfsleven, naar private kwaliteitsborgers.

  Op den duur hebben casemanagers geen bouwkundige achtergrond meer nodig zoals de huidige Wabo casemanagers, vergunningverleners en bouwplantoetsers. Het juridische stuk blijft wel. Je blijft omgevingsvergunningen verlenen op basis van wetten en regelgevingen. De Wkb gaat gefaseerd in.

  Daarnaast moeten initiatiefnemers onder de Omgevingswet al vanaf de start van een project in gesprek met de gemeente en burgers. Dat hele proces begeleid je als casemanager omgeving. Je bent dus al betrokken vanaf het begin, adviseert de initiatiefnemer bij de planvorming en bevordert participatie.

  Taken Wabo casemanager

  • Omgevingsvergunningen behandelen op het gebied van de Wabo
  • Aanvragen toetsen aan de Wro, het bouwbesluit, het bestemmingsplan, de bouwverordening en andere wetten en regelgevingen
  • Technische toetsing en controles*
  • Bepalen wanneer vergunningsvrij bouwen van toepassing is
  • Het hele besluitsvormingsproces regisseren
  • Eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemer
  • Verbanden herkennen en begrijpen
  • Verschillende adviezen afwegen
  • Overleggen met specialisten uit andere disciplines zoals interne collega’s, de Omgevingsdienst of de veiligheidsregio
  • Afwijkingsprocedures en bijzondere procedures coördineren
  • Voortgang en termijnen bewaken
  • Beschikkingen, correspondentie en rapportages opstellen
  • Leges bepalen en bouwkosten berekenen*
  • Adviseren bij bezwaar en beroep

  *deze taken vervallen (op den duur) onder de Omgevingswet.

  Het artikel gaat hieronder verder.