Blog

wat is de webmodule zzp? alles wat je moet weten
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

wat is de webmodule zzp? alles wat je moet weten

Wat is de webmodule zzp? Opdrachtgevers en zzp’ers maken onderlinge afspraken over hun arbeidsrelatie. De Wet DBA die hierover gaat, is niet altijd even duidelijk. De webmodule moet daar verandering in brengen en vooraf de zekerheid geven dat er geen sprake is van loondienst. Ontdek wat jou precies te wachten staat als opdrachtgever.

Wat is de webmodule zzp?

De webmodule zzp is een online tool waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of ze voor een opdracht een freelancer kunnen inhuren. Is het antwoord ‘ja’, dan rolt er een opdrachtgeversverklaring uit. Zo heb je voor aanvang van de opdracht al de zekerheid dat je geen sociale premies hoeft af te dragen.

Met de webmodule zzp krijg je direct de zekerheid dat je geen sociale premies hoeft af te dragen.

In de webmodule staan geen nieuwe beoordelingscriteria voor wel of niet loondienst. Het is een poging om bestaande wetgeving, jurisprudentie en het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst onder te brengen in een lijst met vragen plus wegingsfactoren. Deze wegingsfactoren zijn wel nieuw. Hiermee probeert de webmodule om de waarde die rechters aan criteria toekennen te vertalen naar strafpunten.

Wanneer komt de webmodule zzp beschikbaar?

Dit najaar start de pilotfase en kunnen opdrachtgevers de webmodule uitproberen. Aan de uitkomsten zijn dan nog geen rechten te ontlenen. Je krijgt in de testfase dan ook nog geen geen verklaring bij een positieve uitkomst.

Juristen en politici moeten na de pilot kritisch kijken naar de resultaten. Kloppen de uitkomsten of is de webmodule te streng? Of juist niet streng genoeg? Mogelijk moeten er criteria veranderd worden. Kortom, het kan nog een hele tijd duren voordat de webmodule klaar is voor gebruik.

Wat moet je doen?

Momenteel worden arbeidsrelaties vaak vastgelegd in een modelovereenkomst. Deze blijven van kracht tot er een goed alternatief is. Veel van de huidige modelovereenkomsten verlopen, dus het is tijd om verlenging aan te vragen. Tot 1 januari 2021 wordt de Wet DBA niet volledig gehandhaafd. De huidige criteria blijven voorlopig zoals je gewend bent.

Het artikel gaat hieronder verder.

Wat houdt de webmodule in voor opdrachtgevers, zzp’ers en bemiddelaars?

Opdrachtgever

De webmodule is bedoeld voor opdrachtgevers. Als je twijfelt of je voor een opdracht een zzp’er kunt inhuren, vul je de online tool met ongeveer veertig vragen in over de opdracht (deze gaan niet over de opdrachtnemer). Hieruit zijn drie uitkomsten mogelijk:

  1. Buiten dienstbetrekking werken: de webmodule geeft een opdrachtgeversverklaring. Je hoeft geen sociale premies af te dragen.
  2. Indicatie dienstbetrekking: er zijn meerdere aanwijzingen dat de opdracht niet op deze manier door een zzp’er kan worden gedaan.
  3. Geen oordeel: twijfelgeval.

Zzp’er

De webmodule is niet bedoeld voor zzp’ers, maar een zzp’er kan zelf wel via de online ondernemerscheck bepalen of de Belastingdienst deze persoon ziet als een ondernemer. Dit betekent niet dat een opdrachtgever de zzp’er zonder problemen kan inhuren. Dat hangt namelijk af van de manier waarop beiden samenwerken.

Bemiddelingsbureaus zoals koen

De webmodule is tevens bedoeld voor bemiddelingsbureaus. Het beoordeelt tenslotte de arbeidsrelatie tussen de werkende en de juridisch opdrachtgever. Wanneer een bemiddelaar het contract (en facturatie) regelt , is de bemiddelaar de opdrachtgever van de zzp’er.

De webmodule beschikt over een aparte routing voor bureaus. Die vragen gaan specifiek over wat er feitelijk op de werkvloer gebeurt. Het bureau en de organisatie waar de zzp’er daadwerkelijk gaat werken, moeten dit onderling afstemmen. Dit gebeurt momenteel door middel van een modelovereenkomst.

Vragenlijst

Op deze vragenlijst wordt de webmodule gebaseerd (website van de Rijksoverheid).

 

meer ontdekken