wat doet een jeugdconsulent

Wat doet een jeugdconsulent?

Als jeugdconsulent help en ondersteun je jeugdigen en gezinnen wanneer zij moeilijkheden ervaren. En zij hier met hulp van het consultatiebureau, de school of de huisarts niet uitkomen. Lees hoe de waardevolle rol van jeugdconsulenten bij gemeenten eruit ziet in het sociaal domein.

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • werken bij de overheid
 • wat doet een jeugdconsulent?
 • Wat doet een jeugdconsulent precies?

  Een jeugdconsulent komt in actie bij (ernstige) gezinsproblemen. Denk aan (v)echtscheidingen, misbruik en mishandeling. Of andere vormen die de rust en veiligheid van het kind aantasten.

  Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning van kinderen. Jeugdconsulent vacatures zijn daarom ook veelal bij gemeenten. Gemeenten moeten ouders helpen bij de opvoeding. De jeugdconsulent handelt naar de Jeugdwet. Daarbij staat de opvoeding en ontwikkeling van de jeugdigen te allen tijde centraal.

  Wat zijn de belangrijkste taken van een jeugdconsulent?

  De taken van een jeugdconsulent zijn erg divers en breed. Elke situatie is tenslotte weer anders en vraagt om een eigen aanpak. Primair zorgt een jeugdconsulent voor de juiste hulp en maatvoorzieningen wanneer dit de ouders op eigen kracht niet lukt. Samen met het gezin bekijk je wat en wie er nodig is om de situatie te veranderen. Daarvoor ga je met het gezin in gesprek en bespreek je de hulpvraag. De leefomgeving van het kind komt ook aan bod. Denk aan vrienden, familie, school en sportclub.

  Op basis van het gesprek maakt de jeugdconsulent het plan van aanpak. Wat is situatie en wat hebben het kind en de ouders nodig? Welke hulp kan het gezin zelf vragen aan bijvoorbeeld familie of vrienden? En welke maatvoorzieningen zijn er nodig zijn om het gezin ondersteuning te bieden?

  De jeugdconsulent verbindt de juiste hulpverleners aan het gezin en neemt indien nodig de beslissingen. Tijdens het gehele traject houdt de jeugdconsulent de touwtjes in handen en pakt hij of zij de regie binnen het gezin.

  Het artikel gaat hieronder verder.

  jeugdconsulent Naomi aan het woord

  Accepteer de marketing-cookies en schakel je Adblocker uit om deze video te bekijken

  Welke rol speelt de Jeugdwet?

  De jeugdconsulent biedt jeugdzorg uit naam van de gemeente. Daarmee is de Jeugdwet onlosmakelijk verbonden met de jeugdconsulent. Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Vanaf dat moment viel de Jeugdwet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het uitgangspunt van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het gezin.

  In de Jeugdwet zijn alle wettelijke taken van de gemeente vastgelegd. Deze wet regelt de verantwoordelijkheden voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

  Naast de Jeugdwet bestaat ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het doel van de WMO is dat burgers die problemen ondervinden met zelfstandig wonen toch langer thuis kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij oudere mensen, mensen met een beperking of bij jeugdigen binnen verstoorde gezinssituaties. Naast de Jeugdwet heeft de jeugdconsulent in sommige gevallen ook met WMO te maken.

  Welke competenties heb je nodig?

  Je komt in actie bij (ernstig) verstoorde gezinssituaties. Binnen het gezin heerst doorgaans veel onrust en spanning, maar ook ontkenning. De jeugdconsulent moet problemen in één oogopslag kunnen herkennen en daarop kunnen anticiperen, stressbestendig zijn, rust uitstralen en anderen gerust kunnen stellen. Conflicten kunnen vermijden, maar wel op het juiste moment tegengas kunnen geven en daadkrachtig en besluitvaardig zijn. Je kunt goed netwerken en weet heel goed de juiste hulpverleners aan elkaar te koppelen. Bekijk alle competenties van een jeugdconsulent die je nodig hebt.

  Het artikel gaat hieronder verder.