icon-arrow-left blog

koen bij project de nieuwe Afsluitdijk.

koen bij de Afsluitdijk

Al bijna 90 jaar beschermt De Afsluitdijk een groot deel van ons land tegen overstromingen. De komende jaren gaat dit iconische bouwwerk op de schop om daarna weer klaar te zijn voor de toekomst. Vanaf 1 januari 2020 gaan 4 slimmeriken vanuit koen zich bezig houden met het ontwerpen, modelleren, programmeren en vanuit de ontwerpleiding meedenken aan de nieuwe Afsluitdijk.

Het team werkt voornamelijk met programma’s zoals Autodesk, Civil3d, SubassemblyComposer, Navisworks, Revit, maar er wordt vanaf januari ook door de assistent ontwerpleider met alle eisenpakketten & planningsprogramma’s gewerkt. Dit allemaal vanuit het team Dijken Dammen Havens: één van de 5 deelgebieden binnen het grote project van Levvel. Het is niet voor het eerst dat koen kennis maakt met de Afsluitdijk. Afgelopen jaar is al een modelleur vanuit koen bezig geweest met het modelleren van de hele dijk.

Herstelwerkzaamheden

Herstelwerkzaamheden zijn nodig: de dijk wordt over de lengte van 32 kilometer versterkt en ongeveer twee meter hoger. Ook worden er de komende jaren diverse innovaties geïntroduceerd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de energieneutrale Afsluitdijk verkeersveiliger wordt en de kracht van het water kan blijven weerstaan.

Bouwcombinatie

Dankzij het werk van Van Oord en consortiumpartners BAM en Rebel gaat de dijk binnenkort de 21e eeuw in als nieuw waterbouwkundig icoon en zal de dijk Nederland tot ten minste 2050 afdoende beschermen.

Versterking met Levvel-blocs

Voor de versterking van de dijk worden 75 duizend nieuw ontworpen duurzame en innovatieve betonblokken gebruikt, ook wel Levvel-blocs genoemd, gebaseerd op XblocPlus. Door de bijzondere vorm van de blokken is minder beton nodig dan eerder gebruikt materiaal. Dat zorgt voor 56% minder CO2 uitstoot. De betonblokken worden over het oude basalt heen gelegd, waarmee de dijk bijna 90 jaar geleden werd gebouwd.

Spuisluizen

Een belangrijke functie van de dijk is om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij laagwater stroomt het overtollige water in het IJsselmeer door de spuisluizen naar de Waddenzee. Door het veranderende klimaat en de stijging van de zeespiegel is de afwateringscapaciteit van de dijk niet langer voldoende.

De spuicomplexen bij Den Oever worden uitgebreid met extra spuisluizen en twee grote visvriendelijke en energiezuinige gemalen. Zo kan er meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer in stroomt. De energie die nodig is, wordt opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen bij Den Oever. Het spuicomplex bij Kornwerderzand krijgt een stormvloedkering, die de sluizen straks beschermt tegen onstuimig weer.

Vismigratierivier

Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen wordt door regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk een vismigratierivier aangelegd.

Toekomst

Er komt een verzorgingsplaats bij het monument en een dubbel fietspad aan de kant van de Waddenzee.
De werkzaamheden aan de Afsluitdijk duren tot en met 2022. Dat betekent een langdurige periode met hinder. Daarna is de dijk toekomstbestendig tot 2050.