jeugdconsulent

cursus vergunningverlening onder de omgevingswet

Werk jij in het ruimtelijk domein, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, vergunningverlener Wabo, jurist of handhaver? Dan heeft de Omgevingswet veel impact op jouw werk. Ontdek wat er gaat veranderen voor jou in de driedaagse cursus Vergunningverlening onder de Omgevingswet. Deze training kan je volgen als je bij koen werkt.

werken in het ruimtelijk domein bij koen

 • TEG Multisite Sites
 • koen
 • opleidingen
 • opleidingen ruimtelijk domein
 • cursus vergunningverlening onder de omgevingswet
 • cursus vergunningverlening onder de Omgevingswet

  voor wie

  Deze cursus is bedoeld voor professionals die bij koen werken in het ruimtelijk domein. Bijvoorbeeld vergunningverleners Wabo, beleidsmedewerkers ro, juristen en handhavers. Samen met Bestuursacademie Nederland hebben we deze cursus ontwikkeld.

  leerdoelen

  Na afloop van deze training ken je de uitgangspunten van de Omgevingswet en weet je wat er voor vergunningverleners gaat veranderen. Je snapt de belangrijkste kenmerken van een omgevingsplan en hebt een helder overzicht van de verschillen tussen vergunningverlening onder de Wabo en onder de Omgevingswet.

  certificaat

  Na afloop van de training ontvang je het certificaat van deelname van Bestuursacademie Nederland.

  programma cursus vergunningverlening onder de Omgevingswet

  voorbereiding
  • leerdoelen, wensen en behoeften afstemmen
  • praktijkvragen, casuïstiek en bestaande werkprocessen aanleveren
  dag 1

  Aanleiding, achtergronden, uitgangspunten en doelen van de Omgevingswet. Integraal beleid voor de fysieke leefomgeving met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De volgende onderwerpen worden in deze les behandeld:

  • aanleiding voor de Omgevingswet
  • uitgangspunten van de Omgevingswet
  • doel van de Omgevingswet
  • het nieuwe stelsel van de Omgevingswet
  • de omgevingsvisie
  • het omgevingsplan

  Leerdoelen
  Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kan je:

  • de achtergrond en aanleiding van de Omgevingswet beschrijven;
  • uiteenzetten wat de uitgangspunten zijn van de Omgevingswet;
  • het doel van de Omgevingswet definiëren;
  • aangeven hoe in een Omgevingsvisie de hoofdlijnen van het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving zijn uitgewerkt;
  • aangeven hoe in een Omgevingsplan de algemene regels voor alle activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn uitgewerkt.
  dag 2

  Verschillen tussen de analyse van een bestemmingsplan en een omgevingsplan en de wijzigingen in vergunningsverlening. Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kan jij:

  • de belangrijkste verschillen tussen bestemmingsplannen en omgevingsplan vergelijken en uitleggen;
  • de gevolgen voor de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan verwoorden;
  • de verschillen interpreteren tussen de Wabo en Omgevingswet;
  • de veranderingen bij vergunningverlening die het gevolg zijn van de invoering van de Omgevingswet benoemen;
  • de gevolgen van de Omgevingswet voor de werkwijze bij vergunningverlening interpreteren.
  dag 3

  Participatie en de Omgevingswet. Rol van de overheid. Aanpak en verantwoordelijkheid van initiatiefnemers. Regels omtrent participatie.

  De volgende onderwerpen worden in deze les behandeld:

  • participatie en de Omgevingswet
  • actieve aanpak en verantwoordelijkheid initiatiefnemers
  • rol van de overheid
  • regels over participatie en overleg met betrokkenen
  • regels
  • aanvragen
  • procedure
  • vergunningvrij bouwen

  Leerdoelen
  Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kan jij:

  • verschillende vormen van participatie beschrijven;
  • randvoorwaarden formuleren voor participatie bij vergunningverlening;
  • de inhoud en het proces van participatie bij vergunningverlening uitleggen;
  • de soorten en verschijningsvormen van regels onder de Omgevingswet uitleggen;
  • de voorbereidings- en aanvraagprocedure onder de Omgevingswet uitleggen en toepassen;
  • het vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet interpreteren en toepassen.

  cursusinformatie vergunningverlening onder de omgevingswet

  • Duur cursus: 3 dagen
  • Trainingslocatie: Weert
  • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

  kosten:

  als je bij koen in dienst bent of komt, vergoeden wij de cursus voor je.