icon-arrow-left blog

op bezoek bij waterschapsbedrijf Limburg.

Vrijdag 9 maart ging koen op bezoek bij Waterschapsbedrijf Limburg en maakten een paar van onze accountmanagers kennis met de wereld van rioolwaterzuivering. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is de dochterondermening van Waterschap Limburg. Als overheidsorganisatie uiteraard ook een organisatie waar ook onze professionals hun kennis en ervaring in gaan zetten! Niet alleen binnen de businessunits die zich voornamelijk richten op waterzuivering, maar ook als professional binnen de stafafdelingen die zich richten op de interne bedrijfsvoering processen.

Wat doet Waterschapsbedrijf Limburg?

Iedereen gebruikt dagelijks zo’n 130 liter water voor zaken als drinken, douchen, het doorspoelen van het toilet, de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat afvalwater wordt getransporteerd naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg. In totaal zuiveren deze installaties zo’n 150 miljoen m³ afvalwater per jaar. Het gezuiverde water stroomt terug in beken en rivieren. Het resterende zuiveringsslib wordt gedroogd en verwerkt tot korrels die worden gebruikt als brandstof.

 

Kortom, Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen zij innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. Zij transporteren het afvalwater naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar zij het zuiveren en teruggeven aan de natuur.

RWZI Hoensbroek, bezocht door onze Accountmanagers is een van de vijf grootste rioolwaterzuiveringen van Waterschapsbedrijf Limburg. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceert Waterschapsbedrijf Limburg 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen zij hiermee een belangrijke schakel in de waterketen.