Cursus vergunningsverleners onder de Omgevingswet.

Ben jij werkzaam in het ruimtelijk domein, bijvoorbeeld als (beleids)medewerker ruimtelijke ordening, vergunningverlener of WABO-handhaver en wil jij weten wat de Omgevingswet inhoudt en wat er gaat veranderen? Dan is de driedaagse cursus “Vergunningsverlening onder de Omgevingswet” iets voor jou. Deze training hebben wij ontwikkeld in samenwerking met de Bestuursacademie.

Cursusinformatie vergunningsverlening onder de omgevingswet.

 • Start 1e cursus:                  mei 2020
 • Duur cursus:                       3 dagen van 9.30 – 16.30 uur
 • Trainingslocatie:                 Weert
 • Groepsgrootte:                   maximaal 12 personen

Kosten:

als je bij koen in dienst komt, krijg je deze cursus kosteloos.

Leerdoelen cursus vergunningverlening onder de Omgevingswet

Na afloop van deze training kent de deelnemer de uitgangspunten van de Omgevingswet en weten zij wat er voor vergunningverleners gaat veranderen. De deelnemers weten wat de belangrijkste kenmerken van een omgevingsplan zijn en hebben een helder overzicht van de verschillen tussen vergunningverlening onder de Wabo en onder de Omgevingswet.

Certificaat vergunningsverleners onder de Omgevingswet

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het certificaat van deelname ‘Vergunningverlening onder de Omgevingswet’ van Bestuursacademie Nederland.

Programma cursus vergunningverlening onder de Omgevingswet

Voorbereiding:

 • Onderdeel van een goede voorbereiding is de afstemming van verwachtingen. Hierbij wordt ook aan-dacht besteed aan de
 • leerdoelen (van de organisatie en de deelnemers) zodat het programma aansluit op de wensen en behoeften van koen.
 • In de voorbereiding komen aan de orde:
  Rol en verantwoordelijkheid afstemmen tussen Bestuursacademie Nederland en koen
  Aanleveren van praktijkvragen vanuit koen
  Casuïstiek en bestaande werkprocessen worden verwerkt in de opleiding

Dag 1: Cursus vergunningsverleners onder de Omgevingswet

Aanleiding, achtergronden, uitgangspunten en doelen van de Omgevingswet. Integraal beleid voor de fysieke leefomgeving met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De volgende onderwerpen worden in deze les behandeld:

 • Aanleiding voor de Omgevingswet;
 • Uitgangspunten van de Omgevingswet;
 • Doel van de Omgevingswet;
 • Het nieuwe stelsel van de Omgevingswet;
 • De omgevingsvisie;
 • Het omgevingsplan.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kunnen de deelnemers:

 • De achtergrond en aanleiding van de Omgevingswet beschrijven;
 • Uiteenzetten wat de uitgangspunten zijn van de Omgevingswet;
 • Het doel van de Omgevingswet definiëren);
 • Aangeven hoe in een Omgevingsvisie de hoofdlijnen van het integrale beleid voor de fysieke leef-omgeving zijn uitgewerkt);
 • Aangeven hoe in een Omgevingsplan de algemene regels voor alle activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn uitgewerkt.

Dag 2: Cursus vergunningsverleners onder de Omgevingswet

Verschillen tussen de analyse van een bestemmingsplan en een omgevingsplan en de wijzigingen in vergunningsverlening. Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kunnen de deelnemers:

 • De achtergrond en aanleiding van de Omgevingswet beschrijven ;
 • Uiteenzetten wat de uitgangspunten zijn van de Omgevingswet;
 • Het doel van de Omgevingswet definiëren);
 • Aangeven hoe in een Omgevingsvisie de hoofdlijnen van het integrale beleid voor de fysieke leef-omgeving zijn uitgewerkt);
 • Aangeven hoe in een Omgevingsplan de algemene regels voor alle activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn uitgewerkt.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kunnen de deelnemers:

 • De belangrijkste verschillen tussen bestemmingsplannen en omgevingsplan vergelijken en uitleggen;
 • De gevolgen voor de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan verwoorden;
 • De verschillen interpreteren tussen de Wabo en Omgevingswet;
 • De veranderingen bij vergunningverlening die het gevolg zijn van de invoering van de Omgevingswet benoemen;
 • De gevolgen van de Omgevingswet voor de werkwijze bij vergunningverlening interpreteren.

Dag 3: Cursus vergunningsverleners onder de Omgevingswet

Participatie en de Omgevingswet. Rol van de overheid. Aanpak en verantwoordelijkheid van initiatiefnemers. Regels omtrent participatie.

De volgende onderwerpen worden in deze les behandeld:

 • Participatie en de Omgevingswet;
 • Actieve aanpak en verantwoordelijkheid initiatiefnemers;
 • Rol van de overheid;
 • Regels over participatie en overleg met betrokkenen;
 • Regels;
 • Aanvragen;
 • Procedure;
 • Vergunningvrij bouwen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kunnen de deelnemers:

 • Verschillende vormen van participatie beschrijven;
 • Randvoorwaarden formuleren voor participatie bij vergunningverlening;
 • De inhoud en het proces van participatie bij vergunningverlening uitleggen;
 • De soorten en verschijningsvormen van regels onder de Omgevingswet uitleggen;
 • De voorbereidings- en aanvraagprocedure onder de Omgevingswet uitleggen en toepassen;
 • Het vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet interpreteren en toepassen.

Meer weten over de cursus vergunningverlening onder de Omgevingswet?
Vul onderstaand formulier in.

stel je vraag.