Blog

wat is de Omgevingswet?
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

wat is de Omgevingswet?

Wat houdt de Omgevingswet precies in? Welke veranderingen staan gemeenten, overheidsprofessionals en burgers te wachten? koen zet een samenvatting van de Omgevingswet voor jou op een rijtje. Ook ontdek je hoe jij jezelf of je gemeente kan ontwikkelen in de Omgevingswet.

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

De Omgevingswet in het kort

De wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is een complex geheel. Of eigenlijk is het juist geen geheel. Het zijn momenteel tientallen losse wetten. En dan hebben we de verschillende AMvB’s en regelingen nog niet eens meegeteld. Met de komst van de Omgevingswet wordt dit stelsel een stuk eenvoudiger en flexibeler. Slechts één wet, en daarnaast 4 AMvB’s en 1 regeling.

Het doel van de Omgevingswet is om de leefomgeving te benutten en tegelijkertijd te beschermen. Dit gaan gemeenten samen met initiatiefnemers en burgers doen. Vanuit één integrale visie voor de lange termijn.

Er komt ook één digitaal loket, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin staat wat er is toegestaan in een gebied en andere informatie over geldende regels. Ook kunnen initiatiefnemers vergunningen aanvragen in het DSO.

samenvatting Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles wat de inrichting, ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving te maken heeft. De gemeente stelt een eigen Omgevingsvisie op met daarin de beleidsdoelen en ambities voor de lange termijn.

De Omgevingsvisie dwingt gemeenten om alle losse visies (en bijbehorende belangen) samen te brengen en af te wegen in één integrale visie. Denk aan cultureel erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit.

Verschil Omgevingsplan en bestemmingsplan

Alle keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt, worden uitgewerkt in een Omgevingsplan. Dit is beslist geen bundeling van alle huidige bestemmingsplannen. Die zijn namelijk gericht op de planologische aspecten. Het Omgevingsplan reikt verder dan dat en bevat alles wat met de leefomgeving te maken heeft.

Let er ook op dat de gemeente maar één Omgevingsplan kan hebben voor het hele gebied. Momenteel zijn dat meerdere losse bestemmingsplannen. Zodoende is het Omgevingsplan algemener en flexibeler van aard.

Minder snel een ‘nee’

Initiatiefnemers kijken samen met de gemeente en burgers hoe ze hun ruimtelijke projecten mogelijk kunnen maken. Past het plan in de Omgevingsvisie? Zo nee, wat moet de initiatiefnemer veranderen? Initiatiefnemers krijgen veel minder snel een ‘nee’ te horen. In plaats daarvan gaat de betrokkenen in dialoog om samen de gewenste initiatieven te realiseren.

Het artikel gaat hieronder verder.

"De Omgevingswet vraagt om een ander type ambtenaar: een verbinder en strategisch denker."

Omgevingswet veranderingen in banen

In het kort betekent de Omgevingswet dat ruimtelijke functies bij gemeenten zich meer gaan richten op beleid maken, het proces regisseren en burgerparticipatie initiëren. Het bouwkundige aspect verhuist naar het bedrijfsleven onder de Wet Private Kwaliteitsborging. Deze wet gaat tegelijkertijd in met de Omgevingswet.

Dat zet vergunningverleners en (bouw)plantoetsers voor een uitdaging. Zij moeten een ander type ambtenaar worden. Niet langer een bouwkundig specialist, maar een regisseur en procesbegeleider. Iemand die verbindt en het dialoog aangaat met alle betrokkenen. En strategisch nadenkt om de fysieke leefomgeving zo toekomstbestendig, divers en prettig in te richten. koen heeft daarvoor een uitgebreide opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen neergezet.

Wat is de Omgevingswet voor gemeenten en overheidsprofessionals?

Er verandert dankzij de Omgevingswet veel voor gemeenten. Zij stellen een eigen, veelomvattende, integrale visie en een plan op. Hieraan worden alle ruimtelijke projecten getoetst.  Zo ontstaat er meer vrijheid om de lokale leefomgeving te ontwikkelen.

Voor overheidsprofessionals betekent de Omgevingswet een heel nieuwe manier van werken. In plaats van vergunningsaanvragen te toetsen, denken professionals nu al vanaf de start mee met de initiatiefnemer. De rol verschuift van toetser naar adviseur en regisseur. Ook begeleiden zij burgerparticipatie.

De invoering van de Omgevingswet betekent ook een grote digitaliseringsslag. Het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) doorbreekt de gemeentelijke kokers.

Wat is de Omgevingswet voor burgers en initiatiefnemers?

Er verandert veel door de invoering van de Omgevingswet, ook voor burgers en initiatiefnemers. Er komt meer ruimte voor ideeën vanuit de maatschappij. Burgers gaan meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De gemeente is vanaf het begin al betrokken bij de planvorming en helpt de initiatiefnemer om het plan passend te krijgen. Dit maakt de vergunningverlening ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

Het artikel gaat hieronder verder.

Alle informatie op één plek: het DSO

Alle informatie over de leefomgeving komt online beschikbaar op één plek: het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daar vind je alle plannen, beslissingen en vergunningen van het Rijk, provincie, de gemeente en de waterschappen. Ook vraag je in dit loket vergunningen aan.

Dat betekent dat systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Maar ook dat informatie en plannen die worden aangeleverd, opgebouwd moeten zijn volgens bepaalde standaarden. Alle plannen moeten voorzien zijn van gegevens over hun werkingsgebied. Waar mogelijk moeten de plannen worden vertaald naar toepasbare regels.

Vergunningverleners krijgen gemakkelijker toegang tot informatie die van belang is voor het afhandelen van aanvragen. Dit maakt een betere toetsing en begeleiding van de initiatiefnemers mogelijk. Gemeenteambtenaren kunnen dankzij het DSO burgers en ondernemers sneller helpen doordat zij beter meedenken en beter doorverwijzen.

Werken bij koen

Zoek jij zekerheid, maar ook afwisseling in je werk? Bij koen kom je in vaste dienst en doe je projecten bij verschillende gemeenten. Zo kom je in een groeiversneller. Daarnaast investeren wij in jouw ontwikkeling. Alle professionals die bij ons in dienst zijn, krijgen een opleiding om zich voor te bereiden op de Omgevingswet.

koen zoekt altijd slimmeriken in het ruimtelijk domein. Check snel de ruimtelijk domein vacatures of kom eens vrijblijvend kennismaken.

meer ontdekken