wat is de omgevingswet
Blog
Wat is de Omgevingswet?
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet treedt eind 2022/begin 2023 in werking, maar wat houdt dit precies in? En welke veranderingen staan gemeenten en burgers te wachten? koen zet een samenvatting van de Omgevingswet voor jou op een rijtje.

De Omgevingswet in het kort

Nederland kent door een lange traditie van wetgeving tientallen wetten en regels waarin de inrichting en bescherming van de fysieke leefomgeving is vastgelegd. In de Omgevingswet worden al deze wetten en regels gebundeld in 1 wet, 4 AMVB’s en 1 regeling.

Door de invoering van de Omgevingswet krijgen we een minder complex stelsel van regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, recreëren en transport. Dit maakt de Omgevingswet belangrijk ook met het oog op vraagstukken zoals klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie.

"De Omgevingswet verbetert de dienstverlening richting burgers en ondernemers. Je kunt veel beter aansluiten op hun wensen, gedachten en ideeën."

Omgevingswet samenvatting

In het kort: de Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente handelt naar een Omgevingsvisie die zij zelf opstelt. In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe zij de leefomgeving wil inrichten, ontwikkelen en beschermen. Deze visie geeft bijvoorbeeld antwoord op:

Hoe geeft de gemeente ondernemers de ruimte? Welke normen gelden er op bijvoorbeeld het gebied van geluid of trilling? Welke regels hanteren we op het gebied van milieu, natuurbeheer of recreatie? Waar komen woningen, wegen, sloten, scholen of bijvoorbeeld hoogspanningsmasten? Het doel is om de leefomgeving diverser en duurzamer te maken.

Minder snel een ‘nee’

Alle keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt, worden uitgewerkt in Omgevingsplannen. Burgers, ondernemers en initiatiefnemers kunnen plannen indienen bij de gemeente. De betrokken partijen kijken samen hoe ze deze plannen mogelijk kunnen maken. Past het plan in de Omgevingsvisie? Zo nee, wat moet de initiatiefnemer veranderen? Initiatiefnemers krijgen veel minder snel een ‘nee’ te horen. In plaats daarvan gaat de betrokkenen in dialoog om samen de gewenste initiatieven te realiseren.

Het artikel gaat hieronder verder.

Wat is de Omgevingswet voor burgers?

Er verandert veel door de invoering van de Omgevingswet, ook voor burgers. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

Wat is de Omgevingswet voor gemeenten?

Er verandert dankzij de Omgevingswet veel voor gemeenten. Naast een organisatorisch en juridisch vraagstuk betekent de invoering van de Omgevingswet een grote digitaliseringsslag. In de Omgevingsvisie komt een brede, veelomvattende visie van de gemeente op de leefomgeving samen. Alle partijen krijgen een stem door te kijken naar trends en ontwikkelingen en te denken in scenario’s.

Door de bundeling van alle informatie via het Omgevingsloket verandert er veel: gemeentelijke kokers worden doorbroken. Van gemeenteambtenaren en bestuurders wordt verwacht dat zij een meer faciliterende houding aannemen. Zij moeten niet alleen toetsen of iets past in een bestemmingsplan, maar ook meedenken met initiatiefnemers hoe zij een plan kunnen realiseren. Dat vraagt een verandering in de manier van samenwerken.

"De Omgevingswet vraagt om een ander type ambtenaar: een verbinder en strategisch denker."

Omgevingswet veranderingen in banen

In het kort betekent de Omgevingswet dat functies bij gemeenten zich meer gaan richten op beleid maken, regisseren en burgerparticipatie initiëren. Dat vraagt een ander type ambtenaar. Iemand die kennis heeft van zowel het ruimtelijke als sociale domein. Iemand die verbindt en het dialoog aangaat. En strategisch nadenkt om de fysieke leefomgeving zo toekomstbestendig, divers en prettig in te richten. Een leuke uitdaging!

Alle informatie op één plek: het Omgevingsloket

Alle informatie van overheden, burgers en ondernemers komt online beschikbaar op één plek: het Omgevingsloket. Daar vind je alle plannen, beslissingen en vergunningen van het Rijk, provincie, de gemeente en de waterschappen.

Dat betekent dat systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Maar ook dat informatie en plannen die worden aangeleverd, opgebouwd moeten zijn volgens bepaalde standaarden. Alle plannen moeten voorzien zijn van gegevens over hun werkingsgebied. Waar mogelijk moeten de plannen worden vertaald naar toepasbare regels.

Vergunningverleners krijgen gemakkelijker toegang tot informatie die van belang is voor het afhandelen van aanvragen. Dit maakt een betere toetsing en begeleiding van de initiatiefnemers mogelijk. Gemeenteambtenaren kunnen dankzij het Omgevingsloket burgers en ondernemers sneller helpen doordat zij beter meedenken en beter doorverwijzen.

Het artikel gaat hieronder verder.

Klaar voor de Omgevingswet?

Ben jij al klaar voor de baan en functie veranderingen die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt? Weet jij al hoe jouw functie op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw of juridische zaken verandert?

Bij koen krijg jij de zekerheid van een vast contract. Maar ook de afwisseling van projecten bij verschillende gemeenten. Zo kom je in een groeiversneller. Daarnaast investeert koen in jouw ontwikkeling. Alle professionals die bij ons in dienst zijn, krijgen een opleiding Omgevingswet. Na deze opleiding weet je alles over vergunningverlening en burgerparticipatie onder de Omgevingswet.

Werken bij koen

koen zoekt altijd slimmeriken in het ruimtelijk domein. Zoek jij afwisseling maar wel zekerheid? En wil jij jouw groei versnellen met uitdagende opdrachten? Dan zit je bij koen op je plek. Check snel de ruimtelijk domein vacatures of kom eens vrijblijvend kennismaken.

meer ontdekken