Blog

koen participeert in de Omgevingswet
Terug naar overzicht
wet en regelgeving

koen participeert in de Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten.

Pssst, wist je dat jij bij koen een opleiding tot casemanager omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet kan volgen? 

omgevingsvisie

De Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente handelt naar een Omgevingsvisie die zij zelf opstelt. In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente hoe zij de leefomgeving wil inrichten, ontwikkelen en beschermen.

Het artikel gaat hieronder verder.

samenwerking met burgers

Alle keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt, worden uitgewerkt in Omgevingsplannen. Burgers, ondernemers en initiatiefnemers kunnen plannen indienen bij de gemeente. De betrokken partijen kijken samen hoe ze deze plannen mogelijk kunnen maken. Hier zijn in de Omgevingswet ook bepaalde regels voor opgesteld. Zo moet de overheid kunnen aantonen wie ze betrokken hebben bij de Omgevingsplannen, wat de uitkomst is en hoe ze hier invulling aan hebben gegeven.

Heb je zelf een plan of idee als burger? Dan dien je dit eerst zelf te bespreken met jouw buren en omgeving. Dit komt ook terug in de aanvraag van een vergunning. Wat heeft de aanvrager gedaan en wat is de uitkomst? Dat vraagt andere competenties en een nieuw soort denken. Burgerparticipatie is hier het gouden middel voor om de Omgevingswet echt tot z’n recht laten komen.

de participatiewijzer

Wil jij je alvast verdiepen? Bekijk dan de ParticipatieWijzer. Dit is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie. De ParticipatieWijzer helpt gemeenten een gesprek te voeren en keuzes te maken over burgerparticipatie.

De ParticipatieWijzer gaat in op de vraag waarom je als gemeente voor bepaalde participatiemethoden zou kiezen en hoe je kunt omgaan met initiatieven van burgers. Het geeft inzicht in de manier hoe de participatiemethode bijdraagt aan een goed bestuur. Door het kiezen van diverse participatiemethoden, kunnen voor- en nadelen van bepaalde mogelijkheden tegen elkaar op worden gewogen.

Het artikel gaat hieronder verder.

kennis en kunde over de omgevingswet bij koen

Slimmeriken van koen kunnen een opleiding casemanager omgevingsvergunningen of een opleiding Omgevingswet volgen. Dit om hun kennis en kunde optimaal in te kunnen zetten, wanneer de Omgevingswet straks in werking gaat. De onderwerpen (complexe) vergunningverlening en burgerparticipatie in de Omgevingswet staan in de opleidingen centraal. Dit zijn de belangrijkste pijlers voor professionals in het ruimtelijk domein.

Door een opleiding te faciliteren, zorgen we ervoor dat slimmeriken van koen niet alleen de inhoudelijke kennis van de omgevingswet hebben, maar ook de juiste werk- en denkwijze. Dit met als doel om samen gemeenten verder te helpen met onder andere een burgerparticipatieplan.

voorop lopen in de Omgevingswet

Wil jij je groei versnellen in het ruimtelijk domein? Kom werken bij koen. Je doet afwisselende projecten bij verschillende gemeenten. Zo vergroot je jouw kennis en kunde in rap tempo. Gewoon vanuit een vast contract bij koen. Ook krijg je volop opleidingsmogelijkheden, zoals een opleiding Omgevingswet. Bekijk de ruimtelijk domein vacatures of kom eens vrijblijvend kennismaken.

meer ontdekken